Giải đấu ở các đia phương và ban ngành

KẾT QUẢ THI ÐẤU
CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2003

CỜ VUA

1. CỜ VUA VÔ ĐỊCH
04~12/ 1 tại TT Văn hóa quận Phú Nhuận; 46VĐV: Q01 (5), Q03 (11), Q05 (2), Q10 (4), BTH (5), TBI (8), PNH (8), TĐU (2), BCH (1)
Nam: 1.Lý Hồng Nguyên Q01, 2.Phạm Minh Hoàng Q03, 3.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 4.Lê Quang Liêm PNH, 5.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 6.Phạm Chương BTH, 7.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 8.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 9.Lê Quang Long PNH, 10.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 11.Vũ Huy Hoàng Q05, 12.Chu Quốc Thịnh Q10, 13.Tôn Thất Như Tùng TBI, 14.Võ Thành Công Q01, 15.Nguyễn Trường An PNH, 16.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 17.Nguyễn Văn Viện Q10, 18.Nguyễn Mai Đức Trí TBI, 19.Hoàng Thiên BTH, 20.Trịnh Xuân Hùng TBI, 21.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 22.Võ Thiện Duy TBI, 23.Ngô Ngọc Quang Q03, 24.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 25.Đặng Văn Dũng TBI, 26.Trần Đức Tân PNH, 27.Trịnh Linh Thơ PNH.
Nữ: 1.Lê Kiều Thiên Kim Q05, 2.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Văng Thị Thu Hằng BTH, 4.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 5.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 6.Đỗ Thị Diễm Hương Q03, 7.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 8.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 9.Trần Thị Hồng Thúy BCH, 10.Nguyễn Minh Trang Q01, 11.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 12.Lương Bích Ngọc BTH, 13.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 14.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 15.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 16.Nguyễn Minh Kim PNH, 17.Đỗ Ngọc Phương Linh PNH, 18.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TBI, 19.Lê Vũ Hà Phương TBI.

2. CỜ VUA VÔ ĐỊCH HỌC SINH NH 2002-2003
15/ 2~9/ 3 tại TT TDTT quận 1; 740VĐV: Q01 (68), Q03 (73), Q04 (58), Q05 (86), Q06 (52), Q07 (5), Q08 (5), Q10 (58), Q11 (15), Q12 (12), BTH (57), TBI (79), PNH (79), GVA (48), TĐU (31), BCH (14)
CỜ TIÊU CHUẨN
Nam:
Tiểu học: 1.Hứa Thiên Tân/ Trần Quang Diệu Q03, 2.Phạm Quang Minh/ Minh Đạo Q05, 3.Nguyễn Thanh Phương/ Đinh Tiên Hoàng Q01;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quang Liêm/ Cầu Kiệu PNH, 2.Vũ Huy Hoàng/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 3.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10;
THCS - lớp 8-9:
1.Lý Hồng Nguyên/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 2.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 3.Nguyễn Ngọc Phụng/ Hoàng Văn Thụ Q10;
THPT:
1.Dương Quốc Minh/ Mạc Đỉnh Chi Q06, 2.Ngô Minh Chính/ Phú Nhuận PNH, 3.Võ Thành Công/ Lê Hồng Phong Q05.
Nữ:
Tiểu học: 1.Lê Hoàng Trân Châu/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 2.Nguyễn Ngọc Phương Khanh/ Kết Đoàn Q01, 3.Nguyễn Minh Kim/ Trung Nhất PNH;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 2.Vũ Thị Minh Hảo/ Nguyễn Gia Thiều TBI, 3.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Colette Q03, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Colette Q03, 3.Phạm Thị Ngọc Tú/ Lê Quý Đôn TĐU;
THPT:
1.Huỳnh Mai Phương Dung/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Nguyễn Minh Trang/ Trưng Vương Q01.
CỜ NHANH
Nam:
Tiểu học: 1.Phạm Quang Minh/ Minh Đạo Q05, 2.Nguyễn Thanh Phương/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 3.Trần Đức Anh/ Trần Bình Trọng Q05;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quang Liêm/ Cầu Kiệu PNH, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Hoàng Văn Thụ Q10, 3.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10;
THCS - lớp 8-9:
1.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 2.Lý Hồng Nguyên/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 3.Huỳnh Minh Tài/ Colette Q03;
THPT:
1.Hoàng Minh Phong/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Võ Hoàng Anh Tuấn/ Nguyễn Trãi Q04, 3.Ngô Minh Chính/ Phú Nhuận PNH.
Nữ:
Tiểu học: 1.Lê Hoàng Trân Châu/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 2.Nguyễn Thảo Hân/ Đống Đa TBI, 3.Trần Đặng Hồng Liên/ Nguyễn Thái Sơn Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Gia Thiều TBI, 2.Dương Nguyễn Minh Tâm/ Nguyễn Gia Thiều TBI, 3.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01;
THCS - lớp 8-9: 1.Phạm Thị Ngọc Tú/ Lê Quý Đôn TĐU, 2.Nguyễn Quỳnh Anh/ Colette Q03, 3.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Colette Q03;
THPT:
1.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Huỳnh Mai Phương Dung/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Đinh Khánh Vân/ Lê Quý Đôn Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Trần Bình Trọng-Q05/ Trần Đức Anh, Lâm Vĩnh Phát, Đinh Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Văn Thanh Danh, Tiêu Thành Luân; 2.Trần Quốc Toản-TBI/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Bùi Minh Thiên, Đào Anh Tuấn, Đặng Tuấn Nhật Tiên; 3.Trần Quang Diệu-Q03/ Hứa Thiên Tân, Ngũ Như Long, Phan Tấn Đạt, Nguyễn Vũ Thiên Phú, Nguyễn Huy Tín;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Du-Q01/ Mai Nguyễn Phát, Lê Hà Việt Luân, Vũ Lê Thái Minh, Lê Hoàng Việt; 2.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Nguyễn Đăng Tiến Lực, Lương Quang Nhật Minh, Nguyễn Hải Đảo, Phạm Hải Sơn, Phạm Đức Ngọc; 3.Lê Văn Tám-BTH/ Nguyễn Đăng Phan, Nguyễn Xuân Bách, Trần Minh Quân;
THCS - lớp 8-9:
1.Hoàng Văn Thụ-Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Võ Dương, Nguyễn Ngọc Hiệp; 2.Cầu Kiệu-PNH/ Lê Quang Liêm, Lê Quang Long, Nguyễn Vũ Minh Toàn, Vũ Duy Thịnh, Ngô Chính Lập; 3.Colette-Q03/ Huỳnh Minh Tài, Nguyễn Thành Nghĩa, Lê Phương An, Nguyễn Hoàng Nhân;
THPT:
1.Nguyễn Thượng Hiền-TBI/ Trần Thanh Tâm, Trịnh Xuân Hùng, Nguyễn Duy Thạch, Tôn Thất Như Nhật, Phạm Quốc Bảo; 2.Lê Quý Đôn-Q03/ Hoàng Minh Phong, Nguyễn Tiến Đạt, Dương Hoàng Thanh Linh; 3.Lê Hồng Phong-Q05/ Thái Thanh Cao, Lê Ngọc Trường Lâm, Nguyễn Ngọc Vũ Thảo, Bùi Quốc Duy, Võ Thành Công.
Nữ:
Tiểu học: 1.Đống Đa-TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Trúc Mai Uyên, Nguyễn Ngọc Thu Hiền, Nguyễn Thanh Linh Đan, Nguyễn Ngọc Thanh Hiền; 2.Trung Nhất-PNH/ Nguyễn Minh Kim, Đỗ Ngọc Phương Linh, Vũ Thụy Thủy Tiên; 3.Nguyễn Thái Sơn-Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Hà Thảo Nguyên, Lê Ngọc Hân;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Du-Q01/ Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Bảo Lộc, Nguyễn Thị Bình Minh, Trần Ngọc Phương Ngọc, Bùi Diễm Tiên; 2.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Dương Nguyễn Minh Tâm, Vũ Thị Minh Hảo, Nguyễn Thùy Bảo Ngân,
Bàn g Vũ Quỳnh Hoa; 3.Thực Nghiệm Sư Phạm-Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Phú Ngọc, Vương Thúy Chi;
THCS - lớp 8-9:
1.Colette-Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền, Nguyễn Đức Ngọc Uyên; 2.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Nguyễn Thanh Trà My, Phạm Hồng Phước, Trần Diễm Đông Tuyền; 3.Lê Quý Đôn-TĐU/ Phạm Thị Ngọc Tú, Trần Nguyễn Uyên Linh, Nguyễn Thị Kiều Thu, Phạm Thảo Nguyên, Nguyễn Hương Thảo;
THPT:
1.Lê Quý Đôn-Q03/ Huỳnh Mai Phương Dung, Đinh Khánh Vân, Đỗ Thị Diễm Hương; 2.Nguyễn Thượng Hi̅n-TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Lê Thị Tố Loan, Đặng Thị Thanh Huyền, Huỳnh Nguyệt Nhất Phương, Lê Thị Thúy; 3.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Xuân Hương Mai, Hoàng Thị Triều Nghi, Tăng Mỹ Diêu, Trương Mỹ Kiên, Lê Thị Thu Trang.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 1, 3.Quận Tân Bình

3. CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH
15~16/ 3 tại TT Văn hóa quận Phú Nhuận; 66VĐV: Q01 (10), Q03 (7), Q05 (10), Q10 (4), BTH (10), TBI (5), PNH (10), TĐU (10)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Phạm Minh Hoàng Q03, 2.Trần Chí Thành Q03, 3.Trần Đức Hòa Khánh TĐU, 4.Lý Hồng Nguyên Q01, 5.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 6.Phạm Chương BTH.
Nữ: 1.Ngô Huyền Châu BTH, 2.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Văng Thị Thu Hằng BTH, 4.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 5.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 6.Đỗ Thị Diễm Hương Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03/ Phạm Minh Hoàng, Trần Chí Thành, Ngô Ngọc Quang; 2.TĐU/ Trần Đức Hòa Khánh, Huỳnh Tuấn Bá, Vũ Trung Hiếu; 3.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Long.
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Hương; 2.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Lê Bảo Phương, Nguyễn Ngọc Phương Khanh; 3.BTH/ Ngô Huyền Châu, Văng Thị Thu Hằng, Lương Bích Ngọc.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Thủ Đức, 3.Quận Bình Thạnh

4. CỜ VUA NĂNG KHIẾU
07~12/ 6 tại TT Văn hóa Thể thao quận Tân Bình; 421VĐV: Q01 (41), Q03 (57), Q04 (14), Q05 (49), Q06 (15), Q08 (9), Q10 (30), Q11 (9), BTH (25), TBI (74), PNH (20), GVA (30), TĐU (30), BCH (18)
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Đào Quốc Cường TBI, 2.Chế Quốc Hữu Q03, 3.Phạm Việt Nam PNH;
9t:
1.Trần Quang Khải Q10, 2.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 3.Trần Ngô Thiên Phú TĐU;
11t:
1.Phạm Phúc Đức TBI, 2.Đỗ Đức Minh Q03, 3.Dương Hoàng Thi TBI;
13t:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 2.Tôn Thất Như Tùng TBI, 3.Vũ Huy Hoàng Q05;
15t:
1.Phạm Chương BTH, 2.Lê Quang Long PNH, 3.Lý Hồng Nguyên Q01.
Nữ:
7t: 1.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 2.Phạm Hồng Minh Q08, 3.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10;
9t:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 3.Phan Thị Hồng La TBI;
11t:
1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03;
13t:
1.Lê Bảo Phương Q01, 2.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 3.Phan Thế Hồng Thy Q05;
15t:
1.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 2.Lê Vũ Hà Phương TBI, 3.Vũ Thị Minh Tâm Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.BCH/ Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Trung Nghĩa; 2.TBI/ Đào Quốc Cường, Nguyễn Quang Phúc; 3.Q03/ Chế Quốc Hữu, Nguyễn Tuấn Minh;
9t:
1.TBI/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Bùi Minh Thiên; 2.TĐU/ Trần Ngô Thiên Phú, Nguyễn Vũ Hoàng Phương; 3.Q03/ Hầu Vĩnh Huy, Ngũ Như Long;
11t:
1.TBI/ Phạm Phúc Đức, Dương Hoàng Thi; 2.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 3.PNH/ Trần Đức Khoa, Trương Phi Khanh;
13t:
1.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Nguyễn Hải Đảo; 2.Q05/ Vũ Huy Hoàng, Vũ Đình Phúc Thịnh; 3.BTH/ Nguyễn Xuân Bách, Trần Nguyên Khôi;
15t:
1.Q01/ Lý Hồng Nguyên, Nguyễn Minh Tuấn; 2.Q03/ Nguyễn Thành Nghĩa, Lê Phương An; 3.TBI/ Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Mai Đức Trí.
Nữ:
7t: 1.Q05/ Nguyễn Thanh Vy, Huỳnh Ngọc Xuân Mai; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Nguyễn Ngọc Thanh Trúc; 3.Q03/ Lê Đỗ Thái Anh, Nguyễn Khuê Anh Tú;
9t:
1.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 2.BTH/ Đỗ Thị Thu Thảo, Đỗ Thị Thanh Thảo; 3.Q03/ Lương Hoàng Lê Uyên, Lê Ngọc Hân;
11t:
1.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Lê Ngọc Thảo Nguyên; 2.BCH/ Trần Thị Diễm Hương, Khưu Mộng Khiết Lam; 3.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Đào Ngọc Phượng;
13t:
1.TBI/ Dương Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thùy Bảo Ngân; 2.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Trương Hoàng Bảo Trinh; 3.Q01/ Lê Bảo Phương, Nguyễn Thị Bình Minh;
15t:
1.Q03/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Minh Tâm; 2.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Phạm Hồng Phước; 3.TĐU/ Trần Nguyễn Uyên Linh, Trần Kim Thanh.
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Nguyễn Trọng Nhân BCH, 2.Chế Quốc Hữu Q03, 3.Đào Quốc Cường TBI;
9t:
1.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 2.Trần Quang Khải Q10, 3.Trần Ngô Thiên Phú TĐU;
11t:
1.Trần Đức Khoa PNH, 2.Đỗ Đức Minh Q03, 3.Hứa Thiên Tân Q03;
13t:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 2.Nguyễn Hải Đảo TBI, 3.Vũ Huy Hoàng Q05;
15t:
1.Lê Quang Long PNH, 2.Phạm Chương BTH, 3.Nguyễn Ngọc Phụng Q10.
Nữ:
7t: 1.Phạm Hồng Minh Q08, 2.Nguyễn Thanh Vy Q05, 3.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10;
9t:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Trương Trần Loan Ngọc Q05, 3.Nguyễn Thị Thạch Thảo Q10;
11t:
1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 3.Khưu Mộng Khiết Lam BCH;
13t:
1.Phan Thế Hồng Thy Q05, 2.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TBI, 3.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI;
15t:
1.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 2.Vũ Thị Minh Tâm Q03, 3.Lê Vũ Hà Phương TBI.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.Q03/ Chế Quốc Hữu, Nguyễn Tuấn Minh; 2.BCH/ Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Trung Nghĩa; 3.TBI/ Đào Quốc Cường, Nguyễn Quang Phúc;
9t:
1.TBI/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Bùi Minh Thiên; 2.TĐU/ Trần Ngô Thiên Phú, Nguyễn Vũ Hoàng Phương; 3.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Lưu Vĩnh Phúc;
11t:
1.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.TBI/ Phạm Phúc Đức, Dương Hoàng Thi; 3.PNH/ Trần Đức Khoa, Trương Phi Khanh;
13t:
1.TBI/ Nguyễn Hải Đảo, Tôn Thất Như Tùng; 2.Q05/ Vũ Huy Hoàng, Vũ Đình Phúc Thịnh; 3.PNH/ Trần Đức Tân, Nguyễn Trường An;
15t:
1.BTH/ Phạm Chương, Dương Thiện Chương; 2.Q01/ Lý Hồng Nguyên, Nguyễn Minh Tuấn; 3.TBI/ Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Mai Đức Trí.
Nữ:
7t: 1.Q05/ Nguyễn Thanh Vy, Huỳnh Ngọc Xuân Mai; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Nguyễn Ngọc Thanh Trúc; 3.Q03/ Lê Đỗ Thái Anh, Nguyễn Khuê Anh Tú;
9t:
1.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 2.Q05/ Trương Trần Loan Ngọc, Tiêu Thùy Bích Thu; 3.Q03/ Lương Hoàng Lê Uyên, Lê Ngọc Hân;
11t:
1.Q03/ Lê Ngọc Thảo Nguyên, Trần Đặng Hồng Liên; 2.BCH/ Khưu Mộng Khiết Lam, Trần Thị Diễm Hương; 3.Q05/ Nguyễn Thị Hoa Hồng, Nguyễn Phú Hậu;
13t:
1.TBI/ Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Dương Nguyễn Minh Tâm; 2.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Trương Hoàng Bảo Trinh; 3.Q01/ Lê Bảo Phương, Nguyễn Thị Bình Minh;
15t:
1.Q03/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Minh Tâm; 2.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Phạm Hồng Phước; 3.TĐU/ Trần Nguyễn Uyên Linh, Trần Kim Thanh.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận 3, 3.Quận 1

5. CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ
17~19/ 10 tại TT Văn hóa Thể thao quận Tân Bình; 114VĐV: Q01 (12), Q03 (12), Q05 (12), Q06 (6), Q08 (6), Q10 (12), Q11 (6), BTH (12), TBI (24), TĐU (12)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trần Đức Hòa Khánh TBI, 2.Lê Quang Liêm PNH, 3.Tống Thái Hùng BTH;
Bàn 2:
1.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 2.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 3.Lê Hiền Thục TBI;
Bàn 3:
1.Phạm Chương BTH, 2.Lê Quang Long PNH, 3.Nguyễn Ngọc Phụng Q10;
Bàn 4:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 2.Tôn Thất Như Tùng TBI, 3.Trần Đức Anh Q05;
Bàn 5:
1.Phạm Phúc Đức TBI, 2.Hà Duy Điển Q03, 3.Đỗ Đình Đông TĐU;
Bàn 6:
1.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 2.Nguyễn Trường An PNH, 3.Trần Ngô Thiên Phú TĐU.
Nữ:
Bàn 1: 1.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 2.Nguyễn Phú Ngọc Thiện TBI, 3.Nguyễn Minh Trang Q01;
Bàn 2:
1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Ngô Huyền Châu BTH, 3.Võ Phương Nghi TBI;
Bàn 3:
1.Đỗ Thị Diễm Hương Q03, 2.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 3.Nguyễn Thanh Trà My TBI;
Bàn 4:
1.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 2.Phan Thế Hồng Thy Q05, 3.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01;
Bàn 5:
1.Lê Bảo Phương Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 3.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI;
Bàn 6:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Nguyễn Thị Minh Trà Q10.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Long, Nguyễn Phi Khanh, Trần Đức Khoa, Nguyễn Trường An; 2.BTH/ Tống Thái Hùng, Nguyễn Thị Thanh An, Phạm Chương, Nguyễn Xuân Bách; 3.TBI/ Trần Thanh Tâm, Lê Hiền Thục, Nguyễn Mai Đức Trí, Tôn Thất Như Tùng, Phạm Phúc Đức, Bùi Minh Thiên.
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Hương, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Trần Đặng Hồng Liên; 2.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Võ Phương Nghi, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Dương Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thảo Hân; 3.Q01/ Nguyễn Minh Trang, Hoàng Hải Bình, Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Thanh Thảo.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận Bình Thạnh, 3.Quận 3

6. CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NH 2003-2004
6~23/ 11 tại TT TDTT quận 1; 856VĐV: Q01 (82), Q03 (101), Q04 (40), Q05 (106), Q06 (42), Q08 (44), Q09 (38), Q10 (60), Q11 (32), BTH (39), TBI (98), PNH (71), GVA (46), TĐU (46), BCH (9), NBE (2)
CỜ TIÊU CHUẨN
Nam:
Tiểu học - lớp 1-3:
1.Vũ Quang Quyền/ Kim Đồng GVA, 2.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Chiểu TĐU, 3.Bùi Minh Thiên/ Trần Quốc Toản TBI;
Tiểu học - lớp 4-5:
1.Trần Quang Khải/ Dương Minh Châu Q10, 2.Đỗ Đức Minh/ Nguyễn Thái Sơn Q03, 3.Nguyễn Việt Nam/ Tô Hiến Thành Q10;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Hoàng Văn Thụ Q10, 2.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10, 3.Phạm Phúc Đức/ Quang Trung TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 2.Lê Quang Long/ Cầu Kiệu PNH, 3.Nguyễn Minh Tuấn/ Võ Trường Toản Q01;
THPT - lớp 10:
1.Lý Hồng Nguyên/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Huỳnh Minh Tài/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Nguyễn Minh Trí/ Phú Nhuận PNH;
THPT - lớp 11-12:
1.Hoàng Minh Phong/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Võ Thành Công/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Ngô Minh Chính/ Phú Nhuận PNH.
Nữ:
Tiểu học - lớp 1-3:
1.Nguyễn Thị Thạch Thảo/ Tô Hiến Thành Q10, 2.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 3.Lê Thanh Phương Uyên/ Lê Ngọc Hân Q01
Tiểu học - lớp 4-5: 1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh/ Kết Đoàn Q01, 2.Nguyễn Thảo Hân/ Đống Đa TBI, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Nguyễn Thanh Tuyền Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03, 3.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Colette Q03, 3.Lê Vũ Hà Phương/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THPT - lớp 10: 1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Thanh Trà My/ Nguyễn Thượng Hiền TBI;
THPT - lớp 11-12:
1.Nguyễn Minh Trang/ Trưng Vương Q01, 2.Hoàng Thị Triều Nghi/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Trương Mỹ Kiên/ Lê Hồng Phong Q05.
CỜ NHANH
Nam:
Tiểu học - lớp 1-3:
1.Bùi Minh Thiên/ Trần Quốc Toản TBI, 2.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Chiểu TĐU, 3.Vũ Quang Quyền/ Kim Đồng GVA; Tiểu học - lớp 4-5: 1.Đỗ Đức Minh/ Nguyễn Thái Sơn Q03, 2.Trần Quang Khải/ Dương Minh Châu Q10, 3.Hứa Thiên Tân/ Trần Quang Diệu Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quang Liêm/ Cầu Kiệu PNH, 2.Phạm Phúc Đức/ Quang Trung TBI, 3.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10;
THCS - lớp 8-9:
1.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 2.Lê Quang Long/ Cầu Kiệu PNH, 3.Nguyễn Thành Nghĩa/ Colette Q03;
THPT - lớp 10:
1.Lý Hồng Nguyên/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Võ Quang Hà/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 3.Vũ Nguyễn Minh Toàn/ Phú Nhuận PNH;
THPT - lớp 11-12:
1.Hoàng Minh Phong/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Trịnh Xuân Hùng/ Nguyễn Thượng Hiền TBI, 3.Ngô Minh Chính/ Phú Nhuận PNH.
Nữ:
Tiểu học - lớp 1-3: 1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 2.Nguyễn Thị Thạch Thảo/ Tô Hiến Thành Q10, 3.Lê Thanh Phương Uyên/ Lê Ngọc Hân Q01
Tiểu học - lớp 4-5: 1.Lê Hoài Bảo Duyên/ Hoàng Văn Thụ TBI, 2.Tiêu Thùy Bích Thu/ Trần Bình Trọng Q05, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Nguyễn Thanh Tuyền Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03, 3.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Colette Q03, 2.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 3.Phạm Hồng Phước/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THPT - lớp 10:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Phạm Thị Ngọc Tú/ Lê Quý Đôn TĐU, 3.Trần Thị Kim Phụng/ Bình Phú Q06;
THPT - lớp 11-12:
1.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Hoàng Thị Triều Nghi/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Vân Trang/ Võ Thị Sáu BTH.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học - lớp 1-3: 1.Bàu Sen-Q05/ Phan Thế Minh Thiện, Trần Tú, Trần Vĩnh Tiến, Trương Nguyễn Minh Phương; 2.Triệu Thị Trinh-Q10/ Bùi Thiện Thành, Hà Phước Trung, Nguyễn Công Thành; 3.Nguyễn Thái Sơn-Q03/ Nguyễn Minh Thiện, Nguyễn Tuấn Minh, Phạm Phú Quang; 3.Kim Đồng-GVA/ Thái Quang Anh, Nguyễn Văn Minh, Lâm Tấn Huy, Trần Huy Thức, Vũ Quang Quyền;
Tiểu học - lớp 4-5:
1.Trần Quang Diệu-Q03/ Hứa Thiên Tân, Huỳnh Huy Tín, Ngũ Như Long, Nguyễn Vũ Thiên Phú, Phan Tấn Đạt; 2.Trần Quốc Toản-TBI/ Bùi Minh Thiên, Đào Anh Tuấn, Dương Lộc Phúc Nhiên, Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Tạ Xuân Tùng; 3.Triệu Thị Trinh-Q10/ Mai Nguyễn Xuân Trường, Trương Văn Quang Hiển, Vũ Minh Khoa; 3.Minh Khai-GVA/ Lê Đức Thọ, Đặng Thành Khương, Nguyễn Vũ Trường, Nguyễn Hoàng Trí, Nguyễn Ngọc Quý;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quý Đôn-Q03/ Hà Duy Điển, Nguyễn Đăng Anh, Vũ Luân; 2.Thực Nghiệm Sư Phạm-Q05/ Phạm Duy Minh, Phạm Hữu Nhân, Trần Đức Anh, Võ Trí Tín; 3.Lê Văn Tám-BTH/ Nguyễn Đăng Phan, Nguyễn Xuân Bách, Phan Thiên An; 3.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Dương Hoàng Thi, Phạm Hải Sơn, Trần Duy Minh;
THCS - lớp 8-9:
1.Cầu Kiệu-PNH/ Lê Quang Liêm, Lê Quang Long, Ngô Chính Lập, Nguyễn Minh Thanh, Trần Lý Vũ; 2.Hoàng Văn Thụ-Q10/ Huỳnh Trí Thiện, Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phụng; 3.Colette-Q03/ Lê Nhân Hoàng Trí, Lê Phương An, Nguyễn Hoàng Nhân, Nguyễn Thành Nghĩa; 3.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Lương Quang Nhật Minh, Nguyễn Đăng Tiến Lực, Nguyễn Hải Đảo, Nguyễn Trung Kiên;
THPT - lớp 10:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Mạnh Thìn, Nguyễn Thành Tâm, Trần Quốc Khánh; 2.Lương Văn Can-Q08/ Nguyễn Văn Nhàn, Nguyễn Xuân Vinh, Trần Nam Anh; 3.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Đặng Ngọc Trai, Nguyễn Võ Đăng Khoa, Võ Quang Hà;
THPT - lớp 11-12:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Lâm Hoàng Việt, Lý Hồng Nguyên, Mai Tuấn Anh, Thái Thanh Cao, Võ Thành Công; 2.Lê Quý Đôn-Q03/ Dương Huỳnh Thanh Linh, Hoàng Minh Phong, Huỳnh Minh Tài, Vũ Duy Thịnh; 3.Phú Nhuận-PNH/ Ngô Minh Chính, Nguyễn Minh Trí, Vũ Nguyễn Minh Toàn; 3.Nguyễn Thượng Hiền-TBI/ Nguyễn Duy Thạch, Phạm Quốc Bảo, Trịnh Xuân Hùng.
Nữ:
Tiểu học - lớp 1-3: 1.Bông Sao-Q08/ Nguyễn Minh Hảo, Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc; 2.Lê Ngọc Hân-Q01/ Lê Thanh Phương Uyên, Trần Phương Nga, Văn Mỹ Nghi, Võ Thị Phương Quế, Vũ Thiện Trâm Anh; 3.Trần Quang Diệu-Q03/ Đoàn Quế Thanh, Lê Đỗ Thái Anh, Nguyễn Thị Anh Thư; 3.Triệu Thị Trinh-Q10/ Nguyễn Lê Lam Anh, Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, Sầm Bảo Hân;
Tiểu học - lớp 4-5:
1.Nguyễn Thanh Tuyền-Q03/ Lê Ngọc Thảo Nguyên, Lương Hoàng Lê Uyên, Nguyễn Thị Thanh Lan; 2.Đống Đa-TBI/ Lê Trần Thanh Nga, Nguyễn Song Bảo Anh, Nguyễn Thảo Hân, Phạm Anh Thư, Phạm Huỳnh Thanh Như; 3.Phước Bình-Q09/ Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Trần Phương Thảo, Vũ Thị Xuân Uyên; 3.Lê Văn Sỹ-TBI/ Đinh Phạm Phương Ngọc, Mai Vũ Lan Anh, Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Phan Thị Hồng La, Trần Thủy Tường Vân;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Gia Thiều-TBI/
Bàn g Vũ Quỳnh Hoa, Dương Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Ngọc Thu Hiền, Nguyễn Thanh Linh Đan, Nguyễn Thùy Bảo Ngân; 2.Cầu Kiệu-PNH/ Nguyễn Minh Kim, Phan Thụy Linh Trang, Vũ Thụy Thủy Tiên; 3.Colette-Q03/ Lê Nguyễn Hà Uyên, Trần Đặng Hồng Liên, Trần Xuân Diễm Hương; 3.Vân Đồn-Q04/ Lê Thị Thiên Trang, Lê Vũ Tường Vy, Nguyễn Thị Quốc Vy, Nguyễn Vũ Huyền Trân, Phạm Trần Thảo Vy;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Du-Q01/ Đỗ Thị Bảo Lộc, Hoàng Mỹ Tuyết Hạnh, Lê Bảo Phương, Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Thị Bình Minh; 2.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh, Trần Diễm Đông Tuyền, Vũ Thị Minh Hảo; 3.Colette-Q03/ Nguyễn Đức Ngọc Uyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Minh Tâm; 3.Vân Đồn-Q04/ Bùi Thị Phương Thảo, Đặng Lâm Anh Thư, Nguyễn Phương Yến, Nguyễn Thị Hương, Phạm Vũ Thuận Trang;
THPT - lớp 10:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Nguyễn Uyên Linh; 2.Võ Thị Sáu-BTH/ Bùi Mỹ Hân, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Minh Trân; 3.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Bùi Minh Trang, Lê Ngọc Linh, Nguyễn Kim Ngân;
THPT - lớp 11-12:
1.Lê Quý Đôn-Q03/ Đỗ Thị Diễm Hương, Nghiêm Thị Hồng Nguyên, Trần Thanh Thảo, Trần Vũ Minh Trang; 2.Lê Hồng Phong-Q05/ Cao MinhThư, Hoàng Thị Triều Nghi, Trương Mỹ Kiên; 3.Trưng Vương-Q01/ Hoàng Thanh Trà, Lê Bảo Ngọc, Ngô Mai Thanh Trà, Nguyễn Thiên An, Nguyễn Thùy Linh; 3.Nguyễn Thượng Hiền-TBI/ Bùi Hoàng Thảo Quyên, Lê Thị Thúy, Nguyễn Thanh Trà My.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 5, 3.Quận 1

7. CỜ VUA A2
02~10/ 9 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP; 182VĐV: Q01 (30), Q03 (21), Q04 (8), Q05 (17), Q06 (5), Q08 (9), Q10 (8), Q11 (3), Q12 (3), BTH (14), TBI (32), PNH (11), TĐU (9), BCH (5), BN (7)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 2.Lê Quang Long PNH, 3.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 4.Trịnh Thanh Tú Q04, 5.Chu Quốc Thịnh Q08, 6.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 7.Trần Đức Thuận Q04, 8.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 9.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 10.Nguyễn Văn Viện Q10, 11.Lê Hiền Thục TBI, 12.Đặng Văn Dũng Q08, 13.Hoàng Minh Phong TBI, 14.Nguyễn Hải Đảo TBI, 15.Trần Thanh Tâm TBI, 16.Đỗ Đức Minh Q03, 17.Dương Hoàng Thi TBI, 18.Phạm Ngọc Nam BTH, 19.Nguyễn Trường An PNH, 20.Nguyễn Tiến Đạt Q03.
Nữ: 1.Nguyễn Phú Ngọc Thiện TBI, 2.Trần Thị Hồng Thúy BCH, 3.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 4.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 5.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 6.Bùi Diễm Vân BCH, 7.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 8.Lê Vũ Hà Phương TBI, 9.Lê Thị Thanh Thủy BCH, 10.Lê Bảo Phương Q01, 11.Đặng Thị Diễm Q04, 12.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 13.Nguyễn Minh Kim PNH, 14.Nguyễn Ngọc Hiền TBI, 15.Phạm Hồng Minh Nguyệt Q05, 16.Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền Q03, 17.Hồ Thị Nguyệt Ánh Q04, 18.Trần Thị Trúc Phương BCH, 19.Phạm Hồng Phước TBI, 20.Lê Hoài Bảo Duyên TBI.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Văn Viện; 2.TBI/ Nguyễn Hoàng Hiệp, Lê Hiền Thục, Hoàng Minh Phong; 3.Q03/ Nguyễn Thành Nghĩa, Đỗ Đức Minh, Nguyễn Tiến Đạt.
Nữ: 1.Q03/ Đỗ Thị Diễm Thúy, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Ngọc Thảo Nguyên; 2.BCH/ Trần Thị Hồng Thúy, Bùi Diễm Vân, Lê Thị Thanh Thủy; 3.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Lê Vũ Hà Phương, Dương Nguyễn Minh Tâm.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 4

8. CỜ VUA CÁC ĐỘI MẠNH
27-28/ 01 tại TT Văn hóa quận Phú Nhuận; 70VĐV: Q01 (10), Q03 (10), Q08 (5), BTH (10), TBI (10), PNH (15), TĐU (10)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 2.Lê Quang Liêm PNH, 3.Ngô Ngọc Quang Q03;
Bàn 2:
1.Hoàng Minh Phong Q03, 2.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 3.Nguyễn Thành Nghĩa Q08;
Bàn 3:
1.Lê Quang Long PNH, 2.Tôn Thất Như Tùng TBI, 3.Hoàng Thiên BTH;
Bàn 4:
1.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 2.Trần Quang Khải Q08, 3.Phan Minh Hiển PNB;
Bàn 5:
1.Tống Thái Hùng BTH, 2.Phạm Phúc Đức TBI, 3.Nguyễn Công Thành Q08.
Nữ:
Bàn 1: 1.Văng Thị Thu Hằng BTH, 2.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 3.Đỗ Ngọc Phương Linh PNH;
Bàn 2:
1.Ngô Huyền Châu BTH, 2.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 3.Bùi Thanh Hằng TĐU;
Bàn 3:
1.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 2.Lưu Ngân Phượng PNH,.;
Bàn 4:
1.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 2.Phan Thụy Linh Trang PNH, 3.Lê Hoài Bảo Duyên TBI;
Bàn 5:
1.Đỗ Thị Diễm Hương Q03, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Phan Thị Hồng La TBI.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Long; 2.BTH/ Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Thiên, Tống Thái Hùng; 3.Q03/ Ngô Ngọc Quang, Hoàng Minh Phong, Trần Chí Thành, Trịnh Quốc Trọng Nghĩa, Nguyễn Tiến Đạt.
Nữ: 1.BTH/ Văng Thị Thu Hằng, Ngô Huyền Châu, Lê Thanh Phương Uyên; 2.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Thị Diễm Hương; 3.PNH/ Đỗ Ngọc Phương Linh, Nguyễn Minh Hương, Lưu Ngân Phượng, Phan Thụy Linh Trang, Nguyễn Trần Ngọc Ngân.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Bình Thạnh, 2.Quận Phú Nhuận, 3.Quận 3

CỜ VÂY

9. CỜ VÂY VÔ ĐỊCH
19~21/ 12 tại TT TDTT quận 3; 46VĐV: Q03 (16), Q05 (3), Q11 (6), BTH (7), PNH (3), TBI (3), TĐU (8)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Trần Anh Tuấn Q03, 2.Lê Mai Duy Q03, 3.Bùi Lê Khánh Lâm Q11, 4.Ngô Quốc Huy Q03, 5.Trần Thiện Phước Q03, 6.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 7.Trần Đăng Nguyên Q03, 8.Nguyễn Võ Dương TĐU, 9.Nguyễn Ngọc Hải TĐU, 10.Đỗ Văn Long TBI.
Nữ: 1.Ngô Thị Khánh Chi Q03, 2.Võ Thị Như Hoa Q03, 3.Nguyễn Thị Diễm Hồng Q03, 4.Trần Nguyễn Phương Anh Q11, 5.Vũ Thị Minh Giang Q03, 6.Lương Hoàng Lê Uyên Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03B/ Trần Anh Tuấn, Ngô Quốc Huy; 2.Q03/ Lê Mai Duy, Trần Thiện Phước; 3.Q11/ Bùi Lê Khánh Lâm, Nguyễn Minh Khoa.
Nữ: 1.Q03/ Ngô Thị Khánh Chi, Võ Thị Như Hoa; 2.Q11/ Trần Nguyễn Phương Anh, Vũ Thị Minh Tâm; 3.Q03B/ Vũ Thị Minh Giang, Trương Vân Hà.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 11, 3.Quận Thủ Đức

CỜ TƯỚNG

10. CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH
04~12/ 1 tại TT Văn hóa quận Phú Nhuận; 56VĐV: Q01 (10), Q03 (8), Q04 (2), Q05 (11), Q06 (2), Q08 (2), Q10 (1), Q11 (4), BTH (4), QTÐ (11), BN (1)
Nam: 1.Đào Quốc Hưng TĐU, 2.Mai Xuân Cường Q05, 3.Trương A Minh Q11, 4.Diệp Khai Nguyên Q05, 5.Mai Thanh Minh Q03, 6.Trềnh A Sáng Q11, 7.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 8.Hà Thật Quyền Q11, 9.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 10.Ngô Hồng Phước KS.NB, 11.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 12.Tô Thiên Tường TĐU, 13.Dương Thanh Danh Q05, 14.Diệp Nhuận Khai Q05, 15.Mong Nhi Q05, 16.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 17.Trần Đăng Quang Q01, 18.Trần Quốc Việt Q08, 19.Lê Văn Bình Q01, 20.Luân Trường Vũ BTH, 21.Nguyễn Huy Lam Q01, 22.Nguyễn Thiện Đức TĐU, 23.Ngô Quang Phẩm Q01, 24.Trần Chánh Tâm Q03, 25.Hồ Tứ Hải Q08, 26.Trần Hoàng Mỹ TĐU, 27.Ông Thế Hưng Q06, 28.Nguyễn Nhật Duy Q03, 29.Võ Minh Nhất Q10, 30.Ngô Ngọc Minh Q11.
Nữ: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Lê Thị Hương Q04, 3.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 4.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 5.Trần Tuệ Doanh Q05, 6.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 7.Đàm Thị Thuỳ Dung TĐU, 8.Lý Thanh Phương Q01, 9.Hoàng Vũ Thường Q01, 10.Trần Thị Thùy Trang TĐU, 11.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 12.Phan Quỳnh Như Q03, 13.Cao Phương Thanh Q01, 15.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 14.Nguyễn Thùy Vy Q03, 16.Lê Kiết Trinh Q05, 17.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 18.Ngô Thị Tuyết Nga TĐU, 19.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 20.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 21.Đỗ Thúy Anh BTH, 22.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 23.Trần Thị Quỳnh Anh Q03, 24.Lê Đào Tuyết Mai Q03, 25.Nguyễn Thị Năng Q05, 26.Vũ Thị Hồng Nhung Q05.

11. CỜ TƯỚNG CÁC CÂU LẠC BỘ
04~06/ 4 tại Nhà hát Bến Thành; 104VĐV: Q01 (20), Q03 (10), Q04 (10), Q05 (10), Q08 (4), Q09 (10), Q10 (10), Q11 (5), BTH (10), GVA (5), TĐU (10)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trần Quốc Việt Q08, 2.Đào Quốc Hưng TĐU, 3.Mong Nhi Q05;
Bàn 2:
1.Trương Á Minh Q11, 2.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 3.Diệp Khai Nguyên Q05;
Bàn 3:
1.Dương Thanh Danh Q05, 2.Trần Chánh Tâm Q03, 3.Hà Thật Quyền Q11;
Bàn 4:
1.Trần Đăng Quang Q01, 2.Tô Thiên Tường TĐU, 3.Nguyễn Thiện Đức Q10;
Bàn 5:
1.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q09, 2.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 3.Nguyễn Thanh Hùng Q10.
Nữ:
Bàn 1: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 3.Lê Thị Hương Q04;
Bàn 2:
1.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 2.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 3.Trần Thị Thùy Trang TĐU;
Bàn 3:
1.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 2.Lưong Thị Phương Ngọc Q04, 3.Nguyễn Bá Minh Hà BTH;
Bàn 4:
1.Hồ Song Nhất Q10, 2.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 3.;
Bàn 5:
1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Nguyễn Thùy Vy Q03, 3.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hoàng Lâm; 2.Q05/ Mong Nhi, Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh; 3.Q03/ Mai Thanh Minh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Nhật Duy, Bùi Văn Hiếu.
Nữ: 1.Q01/ Lý Thanh Phương, Đoàn Thị Anh Vũ, Nguyễn Tuyết Nhung, Đàm Thị Ngọc Phượng, Hoàng Hải Bình; 2.BTH/ Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo, Trần Thị Ngọc Thơ, Nguyễn Bá Minh Hà; 3.Q04/ Lê Thị Hương, Nguyễn Ngọc Dung, Lương Thị Phương Ngọc.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 3, 3.Quận 4

12. CỜ TƯỚNG TRUYỀN THỐNG
19/ 523~25/ 5 tại TT TDTT quận Phú Nhuận; 127VĐV: Q01 (10), Q03 (10), Q04 (10), Q05 (10), Q06 (4), Q08 (4), Q09 (10), Q10 (10), Q11 (5), BTH (10), PNH (20), GVA (5), TĐU (10), BN (9)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trần Quốc Việt Q08, 2.Mai Thanh Minh Q03, 3.Nguyễn Anh Hoàng Q04;
Bàn 2:
1.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 2.Trương Á Minh Q11, 3.Diệp Khai Nguyên Q05;
Bàn 3:
1.Trần Đăng Quang Q01, 2.Dương Thanh Danh Q05, 3.Huỳnh Tuấn Bá TĐU;
Bàn 4:
1.Tô Thiên Tường TĐU, 2.Nguyễn Thiện Đức Q10, 3.Chu Đức Quang GVA;
Bàn 5:
1.Nguyễn Phùng Xuân Q10, 2.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q09, 3.Ngô Ngọc Minh Q11.
Nữ:
Bàn 1: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Lê Thị Hương Q04, 3.Đàm Thị Thùy Dung TĐU;
Bàn 2:
1.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 2.Trần Tuệ Doanh Q05, 3.Nguyễn Ngọc Dung Q04;
Bàn 3:
1.Lê Đào Tuyết Mai Q03, 2.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 3.Nguyễn Thị Năng Q05;
Bàn 4:
1.Hồ Song Nhất TĐU, 2.Trần Ngọc Thủy Tiên Q10, 3.Lưu Ngân Phượng PNH;
Bàn 5:
1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Trần Thị Quỳnh Anh Q03, 3.Nguyễn Thị Nhật Thực Q10.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03/ Mai Thanh Minh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Nhật Duy; 2.Q05/ Mong Nhi, Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh; 3.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Tô Thiên Tường.
Nữ: 1.Q01/ Lý Thanh Phương, Nguyễn Tuyết Nhung, Hoàng Vũ Thường, Hoàng Hải Bình; 2.Q05/ Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Nguyễn Thị Năng; 3.TĐU/ Đàm Thị Thùy Dung, Trần Thùy Trang, Hồ Song Nhất, Nguyễn Thị Phương Vy.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 5, 2.Quận Thủ Đức, 3.Quận 1

13. CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU
6~10/ 8 tại TT TDTT quận 3; 186VĐV: Q01 (22), Q02 (5), Q03 (20), Q04 (15), Q05 (17), Q06 (12), Q07 (3), Q08 (3), Q10 (3), Q11 (6), Q12 (2), BTH (18), PNH (12), GVA (10), TĐU (21), BCH (3), CCH (12), NBE (2)
CÁ NHÂN
Nam:
11t: 1.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 2.Nguyễn Đình Hưng Q01, 3.Nguyễn Phạm Minh Trí Q05;
13t:
1.Nguyễn Quốc Duy Q05, 2.Phùng Thanh Vinh Q01, 3.Lê Anh Minh GVA;
15t:
1.Trần Thanh Tân TĐU, 2.Nguyễn Văn Quang Huy Q10, 3.Trần Nguyễn Thế Toàn Q05.
Nữ:
11t: 1.Võ Thị Thu Hằng CCH, 2.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 3.Chu Kim Phượng Q03;
13t:
1.Cao Phương Thanh Q01, 2.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 3.Nguyễn Minh Trang Q01;
15t:
1.Phan Quỳnh Như Q03, 2.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 3.Lương Thị Phương Ngọc Q04.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
11t: 1.Q01/ Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Đình Hưng; 2.Q05/ Nguyễn Phạm Minh Trí, Từ Vĩnh Tiến; 3.Q04/ Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Thành Thiệp;
13t:
1.GVA/ Lê Anh Minh, Tăng Minh Triết; 2.Q05/ Nguyễn Quốc Duy, Đặng Gia Dương; 3.Q03/ Nguyễn Quốc Trung, Phan Thanh Bình;
15t:
1.TĐU/ Trần Thanh Tân, Nguyễn Quang Long; 2.Q05/ Trần Nguyễn Thế Toàn, Tăng Quang Minh; 3.Q07/ Lương Đức Vũ Phương, Võ Quang Minh.
Nữ:
11t: 1.CCH/ Võ Thị Thu Hằng, Lê Thị Mỹ Duyên; 2.Q03/ Chu Kim Phượng, Hồ Liễu Anh Thư; 3.Q05/ Huỳnh Thị Thanh Thùy, Trương Trần Loan Ngọc;
13t:
1.Q01/ Cao Phương Thanh, Nguyễn Minh Trang; 2.TĐU/ Nguyễn Thị Nhật Thực, Trần Ngọc Thủy Tiên; 3.Q03/ Nguyễn Thùy Vy, Trần Thị Quỳnh Anh;
15t:
1.Q01/ Đàm Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Nguyệt Ánh; 2.Q03/ Phan Quỳnh Như, Tô Minh Ngọc; 3.PNH/ Huỳnh Thảo Nguyên, Trần Mỹ Tiên.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận Thủ Đức, 3.Huyện Củ Chi

14. CỜ TƯỚNG A2
13~21/ 10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP; 130VĐV: Q01 (21), Q03 (3), Q04 (10), Q05 (19), Q06 (4), Q08 (4), Q10 (7), Q11 (5), BTH (13), TBI (3), PNH (1), GVA (10), TĐU (16), BCH (3), BN (11)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 2.Lâm Kim Vân Q06, 3.Trần Đăng Quang Q01, 4.Nguyễn Bá Đạt Q01, 5.Trần Quốc Việt Q08, 6.Hà Thật Quyền Q11, 7.Tô Thiên Tường TĐU, 8.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 9.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 10.Trần Chánh Tâm Q03, 11.Diệp Doanh Khai Q05, 12.Lê Văn Bình Q01, 13.Mong Nhi Q05, 14.Hứa Quang Minh Q04, 15.Phan Tri Châu Q08, 16.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 17.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 18.Lê Phan Trọng Tín BTH, 19.Hồ Minh Quốc Q11, 20.Đặng Văn Hiền BTH.
Nữ: 1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Đàm Thị Thùy Dung TĐU, 3.Cao Phương Thanh Q01, 4.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 5.Lý Thanh Phương Q01, 6.Hoàng Vũ Thường Q01, 7.Trần Thùy Trang TĐU, 8.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 9.Nguyễn Ngọc Dung Q04, 10.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 11.Nguyễn Bá Minh Hà BTH, 12.Hà Phạm Đoan Trang Q01, 13.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 14.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 15.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 16.Lê Kiết Trinh Q05, 17.Ngô Thị Thu Nga Q05, 18.Hoàng Kim Cương Q01, 19.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 20.Lương Thị Phương Dung Q04.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Nguyễn Hoàng Lâm, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hữu Hùng; 2.Q01/ Trần Đăng Quang, Nguyễn Bá Đạt, Lê Văn Bình; 3.Q03/ Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Trần Chánh Tâm, Trịnh Quốc Trọng Nghĩa.
Nữ: 1.Q01/ Hoàng Hải Bình, Cao Phương Thanh, Lý Thanh Phương; 2.TĐU/ Đàm Thị Thùy Dung, Trần Thùy Trang, Nguyễn Thị Phương Vy; 3.Q04/ Nguyễn Ngọc Dung, Lương Thị Phương Ngọc, Lương Thị Phương Dung.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 1, 3.Quận 4

KẾT QUẢ THI ÐẤU
CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2002

CỜ VUA

1.CỜ VUA VÔ ÐỊCH
19~28/ 1/ 2002 tại Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận; 47VÐV: Q01 (6), Q03 (7), Q05 (2), Q10 (3), Q11 (1), BTH (6), TBI (16), PNH (4), QTÐ (2)
Nam: 1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 3.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 4.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 5.Lê Đình Tuấn Q05, 6.Võ Đại Hoài Đức Q01, 7.Phạm Chương BTH, 8.Lê Hiền Thục TBI
Nữ: 1.Lê Kiều Thiên Kim Q05, 2.Mai Thanh Hương TBI, 3.Văng Thị Thu Hằng BTH, 4.Đỗ Thị Diễm Hương Q03, 5.Ngô Huyền Châu BTH, 6.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 7.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 8.Nguyễn Thị Kim Ngân TBI

2.CỜ VUA HKPÐ HỆ ĐỘI TUYỂN NĂM HỌC 2001-2002
23/ 2~10/ 3/ 2002 tại Trung tâm TDTT quận 1, 143 Nguyễn Du; 230VÐV: Q01 (30), Q03 (32), Q04 (10), Q05 (28), Q09 (2), Q10 (12), BTH (12), TBI (59), PNH (16), QTÐ (11), BCH (18)
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
Tiểu học: 1.Lê Quang Liêm/ Nguyễn Đình Chính PNH, 2.Tôn Thất Như Tùng/ Trần Nhân Tôn Q10, 3.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Nhật Tảo Q10;
THCS:
1.Lý Hồng Nguyên/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 2.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 3.Nguyễn Ngọc Phụng/ Hoàng Văn Thụ Q10;
THPT:
1.Nguyễn Thanh Phúc/ Phổ thông năng khiếu Q05, 2.Đặng Văn Dũng/ Hùng Vương Q05, 3.Trần Thanh Tâm/ Nguyễn Thượng Hiền TBI
Nữ:
Tiểu học:1.Lê Hoàng Trân Châu/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 2.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Văn Trỗi TBI, 3.Trần Đặng Hồng Liên/ Nguyễn Thái Sơn Q03;
THCS:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Colette Q03, 2.Phạm Thị Ngọc Tú/ Lê Quý Đôn TĐU, 3.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Colette Q03;
THPT:
1.Huỳnh Mai Phương Dung/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Nguyễn Phú Ngọc Thiện/ Nguyễn Thượng Hiền TBI, 3.Đinh Khánh Vân/ Lê Quý Đôn Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Q10/ Tôn Thất Như Tùng-Trần Nhân Tôn/ Nguyễn Ngọc Hiệp-Nhật Tảo; 2.BTH/ Nguyễn Đăng Phan-Nguyễn Đình Chiểu/ Nguyễn Xuân Bách-Nguyễn Đình Chiểu; 3.TBI/ Dương Hoàng Thi-Lê Văn Sỹ/ Phạm Phúc Đức-Nguyễn Văn Trỗi;
THCS:
1.TBI/ Nguyễn Trung Kiên-Nguyễn Gia Thiều/ Nguyễn Hoàng Hiệp-Quang Trung; 2.Q05/ Lý Hồng Nguyên-Thực Nghiệm Sư Phạm/ Vũ Huy Hoàng-Thực Nghiệm Sư Phạm; 3.Q01/ Võ Thành Công-Nguyễn Du/ Nguyễn Minh Tuấn-Võ Trường Toản;
THPT:
1.Q05/ Nguyễn Thanh Phúc-Phổ thông năng khiếu/ Đặng Văn Dũng-Hùng Vương; 2.PNH/ Trịnh Linh Thơ-Phú Nhuận/ Ngô Minh Chính-Phú Nhuận; 3.Q03/ Nguyễn Tiến Đạt-Lê Quý Đôn/ Nguyễn Đình Thọ-Nguyễn Thị Minh Khai
Nữ:
Tiểu học: 1.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu-Đinh Tiên Hoàng/ Nguyễn Ngọc Phương Khanh-Kết Đoàn; 2.TBI/ Nguyễn Thùy Bảo Ngân-Nguyễn Văn Trỗi/ Nguyễn Ngọc Thảo Hân-Đống Đa; 3.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên-Nguyễn Thái Sơn/ Lê Ngọc Thảo Nguyên-Nguyễn Thanh Tuyền;
THCS:
1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh-Colette/ Nguyễn Thị Thu Hằng-Colette; 2.TĐU/ Phạm Thị Ngọc Tú-Lê Quý Đôn/ Trần Nguyễn Uyên Linh-Lê Quý Đôn; 3.TBI/ Lê Vũ Hà Phương-Nguyễn Gia Thiều/ Nguyễn Thanh Trà My-Nguyễn Gia Thiều;
THPT:
1.Q03/ Huỳnh Mai Phương Dung-Lê Quý Đôn/ Đinh Khánh Vân-Lê Quý Đôn; 2.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện-Nguyễn Thượng Hiền/ Đặng Thị Thanh Huyền-Nguyễn Thượng Hiền; 3.BCH/ Trần Thị Hồng Thúy-Bình Chánh/ Lê Thị Thanh Thủy-Bình Chánh
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
Tiểu học: 1.Lê Quang Liêm/ Nguyễn Đình Chính PNH, 2.Tôn Thất Như Tùng/ Trần Nhân Tôn Q10, 3.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Nhật Tảo Q10;
THCS:
1.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 2.Lý Hồng Nguyên/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 3.Võ Thành Công/ Nguyễn Du Q01;
THPT:
1.Nguyễn Thanh Phúc/ Phổ thông năng khiếu Q05, 2.Trần Thanh Tâm/ Nguyễn Thượng Hiền TBI, 3.Trịnh Linh Thơ/ Phú Nhuận PNH
Nữ:
Tiểu học:1.Lê Hoàng Trân Châu/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 2.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Văn Trỗi TBI, 3.Nguyễn Minh Kim/ Trung Nhất PNH;
THCS:
1.Phạm Thị Ngọc Tú/ Lê Quý Đôn TĐU, 2.Đỗ Thị Diễm Hương/ Colette Q03, 3.Nguyễn Quỳnh Anh/ Colette Q03;
THPT:
1.Huỳnh Mai Phương Dung/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Nguyễn Phú Ngọc Thiện/ Nguyễn Thượng Hiền TBI, 3.Nguyễn Minh Trang/ Trưng Vương Q01
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học:1.Q10/ Tôn Thất Như Tùng-Trần Nhân Tôn/ Nguyễn Ngọc Hiệp-Nhật Tảo; 2.Q03/ Hà Duy Điển-Trần Quốc Thảo/ Đỗ Đức Minh-Nguyễn Thái Sơn; 3.BTH/ Nguyễn Xuân Bách-Nguyễn Đình Chiểu/ Trần Khánh Trung-Nguyễn Đình Chiểu;
THCS:
1.TBI/ Trịnh Xuân Hùng-Quang Trung/ Hoàng Minh Phong-Ngô Sĩ Liên; 2.Q05/ Lý Hồng Nguyên-Thực Nghiệm Sư Phạm/ Vũ Huy Hoàng-Thực Nghiệm Sư Phạm; 3.Q03/ Nguyễn Thành Nghĩa-Colette/ Huỳnh Minh Tài-Colette;
THPT:
1.Q05/ Nguyễn Thanh Phúc-Phổ thông năng khiếu/ Đặng Văn Dũng-Hùng Vương; 2.PNH/ Trịnh Linh Thơ-Phú Nhuận/ Ngô Minh Chính-Phú Nhuận; 3.Q03/ Nguyễn Tiến Đạt-Lê Quý Đôn/ Nguyễn Đình Thọ-Nguyễn Thị Minh Khai
Nữ:
Tiểu học:1.TBI/ Nguyễn Thùy Bảo Ngân-Nguyễn Văn Trỗi/ Lê Trúc Mai Uyên-Đống Đa; 2.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu-Đinh Tiên Hoàng/ Nguyễn Ngọc Phương Khanh-Kết Đoàn; 3.PNH/ Nguyễn Minh Kim-Trung Nhất/ Đỗ Ngọc Phương Linh-Trung Nhất;
THCS:
1.Q03/ Đỗ Thị Diễm Hương-Colette/ Nguyễn Quỳnh Anh-Colette; 2.TĐU/ Phạm Thị Ngọc Tú-Lê Quý Đôn/ Trần Nguyễn Uyên Linh-Lê Quý Đôn; 3.TBI/ Nguyễn Thanh Trà My-Nguyễn Gia Thiều/ Lê Vũ Hà Phương-Nguyễn Gia Thiều;
THPT:
1.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện-Nguyễn Thượng Hiền/ Đặng Thị Thanh Huyền-Nguyễn Thượng Hiền; 2.Q03/ Huỳnh Mai Phương Dung-Lê Quý Đôn/ Đinh Khánh Vân-Lê Quý Đôn; 3.BCH/ Lê Thị Thanh Thủy-Bình Chánh/ Phan Thị Lan Tuyền-Bình Chánh
TOÀN ĐOÀN: 1.
Quận 3, 2.Quận 5, 3.Quận Tân Bình

3.CỜ VUA NĂNG KHIẾU
29/ 5~2/ 6/ 2002 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình; 419VÐV: Q01 (44), Q03 (49), Q05 (36), Q06 (15), Q07 (2), Q09 (16), Q10 (45), Q11 (23), BTH (12), TBI (76), PNH (34), GVA (13), QTÐ (26), BCH (28)
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Bùi Minh Thiên TBI, 2.Vũ Quang Quyền TBI, 3.Trần Ngô Thiên Phú TĐU;
9t:
1.Đỗ Đức Minh Q03, 2.Hứa Thiên Tân Q03, 3.Lâm Vĩnh Phát Q05;
11t:
1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Mai Nguyễn Phát Q03, 3.Tôn Thất Như Tùng TBI;
13t:
1.Lý Hồng Nguyên Q01, 2.Phạm Chương BTH, 3.Lê Quang Long PNH;
15t:
1.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 2.Trịnh Xuân Hùng TBI, 3.Hoàng Minh Phong TBI
Nữ:
7t: 1.Nguyễn Thị Thạch Thảo Q10, 2.Phạm Hồng Phúc Q10, 3.Lê Bạch Trúc Viên Q01;
9t:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 2.Đoàn Nguyên Khánh Chi Q11, 3.Bùi Thanh Hằng TĐU;
11t:
1.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 2.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 3.Nguyễn Minh Kim PNH;
13t:
1.Lê Vũ Hà Phương TBI, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 3.Nguyễn Đức Ngọc Uyên Q03;
15t:
1.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 2.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 3.Trần Nguyễn Uyên Linh TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t:1.TBI/ Bùi Minh Thiên, Vũ Quang Quyền; 2.Q01/ Ngụy Cẩm Phong, Phạm Phú Quang; 3.TB2/ Thái Quang Anh, Đào Quốc Cường;
9t:
1.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.TBI/ Vũ Hoàng Duy, Huỳnh Lâm Bình Nguyên; 3.TĐU/ Đỗ Đình Đông, Nguyễn Vũ Hoàng Phương;
11t:
1.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Dương Hoàng Thi; 2.Q03/ Mai Nguyễn Phát, Hà Duy Điển; 3.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Trường An;
13t:
1.Q01/ Lý Hồng Nguyên, Nguyễn Minh Tuấn; 2.BTH/ Phạm Chương, Dương Thiện Chương; 3.TBI/ Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Mai Đức Trí;
15t:
1.TBI/ Nguyễn Hoàng Hiệp, Trịnh Xuân Hùng; 2.TĐU/ Trần Thanh Tân, Vũ Trung Dũng; 3.PNH/ Vũ Nguyễn Minh Toàn, Vũ Duy Thịnh
Nữ:
7t:1.Q10/ Nguyễn Thị Thạch Thảo, Phạm Hồng Phúc; 2.Q01/ Lê Bạch Trúc Viên, Trần Phương Nga; 3.TBI/ Trần Nguyễn Bảo Trân, Đoàn Thị Quỳnh Chi;
9t:
1.BCH/ Trần Thị Diễm Hương, Khưu Mộng Khiết Lam; 2.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 3.Q05/ Nguyễn Thị Hoa Hồng, Trương Trần Loan Ngọc;
11t:
1.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Trần Nguyễn Phương Anh; 2.TBI/ Lê Trúc Mai Uyên, Nguyễn Ngọc Thu Hiền; 3.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Ngọc;
13t:
1.Q03/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Ngọc Uyên; 2.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Vũ Thị Minh Hảo; 3.Q05/ Phạm Hồng Minh Nguyệt, Vương Thúy Chi;
15t:
1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền; 2.TĐU/ Phạm Thị Ngọc Tú, Trần Nguyễn Uyên Linh; 3.Q11/ Giang Huệ Hảo, Huỳnh Kiều Tiên
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
7t:1.Trần Ngô Thiên Phú TĐU, 2.Vũ Quang Quyền TBI, 3.Bùi Minh Thiên TBI;
9t:
1.Hứa Thiên Tân Q03, 2.Đỗ Đức Minh Q03, 3.Mai Quang Huy TBI;
11t:
1.Tôn Thất Như Tùng TBI, 2.Lê Quang Liêm PNH, 3.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10;
13t:
1.Lý Hồng Nguyên Q01, 2.Phạm Chương BTH, 3.Nguyễn Thành Nghĩa Q03;
15t:
1.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 2.Trịnh Xuân Hùng TBI, 3.Hoàng Minh Phong TBI
Nữ:
7t: 1.Nguyễn Thị Thạch Thảo Q10, 2.Đoàn Thị Quỳnh Chi TBI, 3.Lê Bạch Trúc Viên Q01;
9t:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03;
11t:
1.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 2.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TBI, 3.Lê Hoàng Trân Châu Q01;
13t:
1.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 2.Lê Vũ Hà Phương TBI, 3.Vũ Thị Minh Tâm Q03;
15t:
1.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 2.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Trần Nguyễn Uyên Linh TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t:1.TBI/ Vũ Quang Quyền, Bùi Minh Thiên; 2.Q03/ Chế Quốc Hữu, Nguyễn Vũ Thiên Phú; 3.Q01/ Lê Đức Hoàng Long, Ngụy Cẩm Phong;
9t:
1.Q03/ Hứa Thiên Tân, Đỗ Đức Minh; 2.TBI/ Mai Quang Huy, Huỳnh Lâm Bình Nguyên; 3.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Lưu Vĩnh Phú;
11t:
1.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Phạm Phúc Đức; 2.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Trường An; 3.Q05/ Phạm Quang Minh, Trần Đức Anh;
13t:
1.Q01/ Lý Hồng Nguyên, Nguyễn Minh Tuấn; 2.Q03/ Nguyễn Thành Nghĩa, Lê Phương An; 3.BTH/ Phạm Chương, Dương Thiện Chương;
15t:
1.TBI/ Nguyễn Hoàng Hiệp, Trịnh Xuân Hùng; 2.TĐU/ Trần Thanh Tân, Vũ Trung Dũng; 3.PNH/ Vũ Nguyễn Minh Toàn, Vũ Duy Thịnh
Nữ:
7t:1.Q10/ Nguyễn Thị Thạch Thảo, Phạm Hồng Phúc; 2.TBI/ Đoàn Thị Quỳnh Chi, Hồ Đắc Hoàng Duyên; 3.Q01/ Lê Bạch Trúc Viên, Nguyễn Minh Tú;
9t:
1.Q03/ Lê Ngọc Thảo Nguyên, Lương Hoàng Lê Uyên; 2.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 3.BCH/ Khưu Mộng Khiết Lam, Trần Thị Diễm Hương;
11t:
1.TBI/ Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Lê Trúc Mai Uyên; 2.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Trần Nguyễn Phương Anh; 3.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Hậu;
13t:
1.Q03/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Minh Tâm; 2.Q01/ Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Bảo Lộc; 3.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Vũ Thị Minh Hảo;
15t:
1.TĐU/ Phạm Thị Ngọc Tú, Trần Nguyễn Uyên Linh; 2.Q11/ Giang Huệ Hảo, Huỳnh Kiều Tiên; 3.Q03/ Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền, Nguyễn Quỳnh Anh
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận 3, 3.Quận 1

4.CỜ VUA A2 VÀ ÐỒNG ÐỘI
25/ 8~1/ 9/ 2002 tại Nhà Văn hóa Thanh niên; 183VÐV: Q01 (20), Q03 (23), Q04 (10), Q05 (16), Q06 (8), Q10 (15), BTH (9), TBI (49), PNH (11), QTÐ (11), BCH (2), ÐHB (1), NTN (8)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Lý Hồng Nguyên Q01, 2.Trần Thanh Tâm TBI, 3.Nguyễn Mai Đức Trí TBI, 4.Phạm Chương BTH, 5.Tô Quang Châu Q06, 6.Võ Thiện Duy TBI, 7.Trần Chí Thành Q03, 8.Hoàng Thiên BTH, 9.Chu Quốc Thịnh Q10, 10.Lê Quang Long PNH, 11.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 12.Trịnh Xuân Hùng TBI, 13.Lê Hiền Thục TBI, 14.Mai Thanh Hương TBI, 15.Đặng Văn Dũng TBI, 16.Võ Hoàng Anh Tuấn Q04, 17.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 18.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 19.Tôn Thất Như Tùng TBI, 20.Nguyễn Văn Viện Q10
Nữ: 1.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 2.Nguyễn Thị Kim Ngân TBI, 3.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 4.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 5.Lương Bích Ngọc BTH, 6.Nguyễn Minh Trang Q01, 7.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 8.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 9.Hồ Thị Nguyệt Ánh Q04, 10.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 11.Nguyễn Ngọc Hiền TBI, 12.Nguyễn Minh Trân BTH, 13.Nguyễn Thị Minh An Q06, 14.Trần Thị Hồng Thúy BCH, 15.Huỳnh Hoa Minh Nhật Q01, 16.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TBI, 17.Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền Q03, 18.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 19.Lê Vũ Hà Phương TBI, 20.Đặng Thị Diễm Q04
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TBI/ Trần Thanh Tâm, Nguyễn Mai Đức Trí, Võ Thiện Duy; 2.Q03/ Trần Chí Thành, Trịnh Quốc Trọng Nghĩa, Đỗ Thị Diễm Hương; 3.Q10/ Chu Quốc Thịnh, Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Văn Viện
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Thị Diễm Thúy; 2.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Minh Trang, Huỳnh Hoa Minh Nhật; 3.TBI/ Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thùy Bảo Ngân; TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 1

5.CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ TP.HCM
6~8/ 12/ 2002 tại Trường Khởi Nghĩa, Quận Phú Nhuận; 123VÐV: Q01 (12), Q03 (12), Q05 (9), Q07 (12), Q10 (12), Q11 (12), BTH (12), TBI (12), PNH (18), QTÐ (12)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1:1.Phạm Minh Hoàng Q03, 2.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 3.Tống Thái Hùng BTH;
Bàn 2:
1.Ngô Ngọc Quang Q03, 2.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 3.Trần Thanh Tâm TBI;
Bàn 3:
1.Lý Hồng Nguyên Q01, 2.Phạm Chương BTH, 3.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI;
Bàn 4:
1.Nguyễn Trường An PNH, 2.Nguyễn Hải Đảo Q11, 3.Tôn Thất Như Tùng TBI;
Bàn 5:
1.Trần Đức Tân PNH, 2.Nguyễn Việt Nam Q10, 3.Nguyễn Đăng Tiến Lực TBI;
Bàn 6:
1.Lương Quang Nhật Minh TBI, 2.Hứa Thiên Tân Q03, 3.Phạm Đức Trí Q11
Nữ:
Bàn 1: 1.Lê Kiều Thiên Kim Q05, 2.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 3.Huỳnh Mai Phương Dung Q03;
Bàn 2:
1.Võ Phương Nghi TBI, 2.Văng Thu Hằng BTH, 3.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03;
Bàn 3:
1.Trần Nguyễn Uyên Linh Q07, 2.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 3.Lê Vũ Hà Phương TBI;
Bàn 4:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 3.Phan Thế Hồng Thy Q05;
Bàn 5:
1.Nguyễn Thạch Thảo Q10, 2.Lê Bảo Phương Q01, 3.Lê Nguyễn Minh Trang TĐU;
Bàn 6:
1.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 2.Nguyễn Thảo Hân TBI, 3.Đoàn Thị Quỳnh Chi Q11
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03/ Phạm Minh Hoàng, Ngô Ngọc Quang, Nguyễn Thành Nghĩa, Hà Duy Điển, Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.BTH/ Tống Thái Hùng, Hoàng Thiên, Phạm Chương, Nguyễn Xuân Bách, Nguyễn Đỗ Thanh Trà, Nguyễn Minh Công; 3.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Long, Nguyễn Trường An, Trần Đức Tân, Đặng Văn Thọ
Nữ: 1.TBI/ Nguyễn Thị Kim Ngân, Võ Phương Nghi, Lê Vũ Hà Phương, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Vũ Thị Minh Hảo, Nguyễn Thảo Hân; 2.Q03/ Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Thúy, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Đặng Hồng Liên, Trần Nguyễn Phương Anh, Lê Ngọc Thảo Nguyên; 3.Q01/ Nguyễn Minh Trang, Liêu Diệp Hân, Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Lê Bảo Phương
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận Bình Thạnh

6.CỜ VUA CÁC ĐỘI MẠNH
20~21/ / 12/ tại Trường Hồ bơi Kỳ Đồng, Quận 3; 93VĐV: Q01 (10), Q03 (20), Q05 (10), Q10 (10), Q11 (10), BTH (8), TBI (10), PNH (5), TĐU (10)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1:1.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 2.Phạm Minh Hoàng Q3A, 3.Lê Quang Liêm PNH;
Bàn 2:
1.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 2.Ngô Ngọc Quang Q3A, 3.Nguyễn Hải Đảo Q11;
Bàn 3:
1.Lê Quang Long PNH, 2.Nguyễn Văn Viện Q10, 3.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q3A;
Bàn 4:
1.Tống Thái Hùng BTH, 2.Tôn Thất Như Tùng TBI, 3.Lê Kiến Quốc Q05;
Bàn 5:
1.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 2.Hứa Thiên Tân Q3B, 3.Nguyễn Vũ Hoàng Phương TĐU
Nữ:
Bàn 1: 1.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 2.Huỳnh Mai Phương Dung Q3A, 3.Lê Kiều Thiên Kim Q05;
Bàn 2:
1.Đỗ Thị Diễm Thúy Q3A, 2.Văng Thị Thu Hằng BTH, 3.Nguyễn Phú Ngọc Thiện TBI;
Bàn 3:
1.Nguyễn Quỳnh Anh Q3A, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng Q3B,.Lương Bích Ngọc BTH;
Bàn 4:
1.Lê Vũ Hà Phương TBI, 2.Lê Bảo Phương Q01, 3.Trần Nguyễn Uyên Linh TĐU;
Bàn 5:
1.Võ Phương Nghi TBI, 2.Dương Nguyễn Minh Tâm Q11, 3.Lê Nguyễn Minh Trang TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Long, Nguyễn Trường An, Trần Đức Tân; 2.Q3A/ Phạm Minh Hoàng, Ngô Ngọc Quang, Trịnh Quốc Trọng Nghĩa, Huỳnh Minh Tài, Đỗ Đức Minh; 3.TBI/ Trần Đức Hòa Khánh, Trần Thanh Tâm, Lê Hiền Thục, Tôn Thất Như Tùng, Nguyễn Hoàng Hiệp
Nữ: 1.Q3A/ Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Thúy, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Nguyễn Phương Anh, Lê Uyên; 2.BTH/ Nguyễn Thị Thanh An, Văng Thị Thu Hằng, Lương Bích Ngọc, Ngô Huyền Châu; 3.TBI/ Mai Thanh Hương, Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Vũ Hà Phương, Võ Phương Nghi
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận Bình Thạnh

CỜ VÂY

7.CỜ VÂY VÔ ÐỊCH TP.HCM MỞ RỘNG
7~10/ 11/ 2002 tại CLB Kỳ Ðồng Q.3; 44VÐV: Q03 (14), Q09 (4), Q11 (7), BTH (6), TBI (5), QTÐ (6), BNG (2)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Lê Mai Duy Q03, 2.Trần Anh Tuấn Q03, 3.Trần Chí Thành Q03, 4.Ngô Quốc Huy Q03, 5.Bảo Quang DAN, 6.Nguyễn Võ Dương TĐU, 7.Hoàng Nam Thắng DAN, 8.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 9.Nguyễn Ngọc Hải TĐU, 10.Trần Chánh Tâm Q03
Nữ: 1.Ngô Thị Thanh Thủy Q03, 2.Nguyễn Thị Diễm Hồng Q03, 3.Võ Thị Như Hoa Q09, 4.Trần Nguyễn Phương Anh Q03, 5.Vũ Thị Minh Tâm Q11, 6.Lê Hà Nha Trang Q11, 7.Nguyễn Đức Ngọc Uyên Q09, 8.Lê Nguyễn Thanh Vy BTH, 9.Lương Hoàng Lê uyên Q11, 10.Nguyễn Ngọc Lê Uyên Q09
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03/ Lê Mai Duy, Trần Chí Thành; 2.TĐA/ Trần Anh Tuấn, Ngô Quốc Huy; 3.DAN/ Bảo Quang, Hoàng Nam Thắng
Nữ: 1.Q03/ Ngô Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Diễm Hồng; 2.Q09/ Võ Thị Như Hoa, Nguyễn Đức Ngọc Uyên; 3.Q11/ Vũ Thị Minh Tâm, Lê Hà Nha Trang
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 3B, 3.Quận 11

CỜ TƯỚNG

8.CỜ TƯỚNG VÔ ÐỊCH
CÁ NHÂN
2~8/ 2/ 2002 tại Trung tâm TDTT quận 3; 57VÐV: Q01 (13), Q03 (8), Q04 (7), Q05 (7), Q06 (1), Q08 (3), Q09 (2), Q11 (3), BTH (2), TBI (1), QTÐ (10)
Nam: 1.Trềnh A Sáng Q11, 2.Mai Thanh Minh Q03, 3.Trương A Minh Q11, 4.Trần Quốc Việt Q08, 5.Mong Nhi Q05, 6.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 7.Đào Quốc Hưng TĐU, 8.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03
Nữ: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 3.Đàm Thị Thùy Dung TĐU, 4.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 5.Lê Thị Hương Q04, 6.Lý Thanh Phương Q01, 7.Phan Quỳnh Như Q03, 8.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU

9.CỜ TƯỚNG CÁC CÂU LẠC BỘ
13~14/ 4/ 2002 tại Trung tâm TDTT quận 1; 133VÐV: Q01 (20), Q03 (10), Q04 (10), Q05 (10), Q06 (5), Q08 (3), Q09 (10), Q10 (10), Q11 (5), BTH (10), TBI (10), PNH (10), GVA (10), QTÐ (10)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Đào Quốc Hưng TĐU, 2.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 3.Mong Nhi Q05;
Bàn 2:
1.Trương Á Minh Q11, 2.Lê Văn Bình Q04, 3.Diệp Khai Nguyên Q05;
Bàn 3:
1.Dương Thanh Danh Q05, 2.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 3.Nguyễn Huy Lam Q01;
Bàn 4:
1.Trần Đăng Quang Q01, 2.Tô Thiên Tường TĐU, 3.Nguyễn Nhật Duy Q03;
Bàn 5:
1.Trần Hoàng Mỹ TĐU, 2.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q09, 3.Trương Thanh Khiết GVA
Nữ:
Bàn 1:1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Lê Thị Hương Q04, 3.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH;
Bàn 2:
1.Trần Tuệ Doanh Q05, 2.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 3.Nguyễn Ngọc Dung Q04;
Bàn 3:
1.Ngô Thị Tuyết Nga TĐU, 2.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 3.Nguyễn Thị Năng Q05;
Bàn 4:
1.Trần Thị Thúy Hồng Q01, 2.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 3.Nguyễn Thị Nhật Thực Q09;
Bàn 5:
1.Trần Ngọc Thủy Tiên Q09, 2.Nguyễn Thùy Vy Q03, 3.Trần Thùy Trang TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Quận 1/ Nguyễn Bá Đạt, Hoàng Đình Hồng, Nguyễn Huy Lam, Trần Đăng Quang, Nguyễn Hoàng Lâm; 2.Quận 5/ Mong Nhi, Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh, Lê Văn Vĩnh, Mai Xuân Cường; 3.Quận 11/ Trềnh A Sáng, Trương Á Minh, Hà Thật Quyền, Hà Thông, Ngô Ngọc Minh
Nữ: 1.Quận 5/ Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Nguyễn Thị Năng, Lê Kiết Trinh, Nguyễn Ngọc Trâm; 2.Quận 1/ Lý Thanh Phương, Nguyễn Tuyết Nhung, Đoàn Thị Anh Vũ, Trần Thị Thúy Hồng, Nguyễn Nguyệt Ánh; 3.Quận 4/ Lê Thị Hương, Nguyễn Ngọc Dung, Lương Thị Phương Ngọc
TOÀN ĐOÀN: 1.
Quận 1, 2.Quận 5, 3.Quận Thủ Đức

10.CỜ TƯỚNG TRUYỀN THỐNG 19/ 5
24~26/ 5/ 2002 tại Trường Khởi Nghĩa - quận Phú Nhuận; 23VÐV: Q01 (10), Q04 (10), Q05 (10), Q06 (10), Q08 (3), Q09 (10), Q11 (5), BTH (10), PNH (15), GVA (5), QTÐ (10)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trần Quốc Việt Q08, 2.Mong Nhi Q05, 3.Trềnh A Sáng Q11;
Bàn 2:
1.Trương A Minh Q11, 2.Lê Văn Bình Q04, 3.Nguyễn Hữu Hùng TĐU;
Bàn 3:
1.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 2.Hà Thật Quyền Q11, 3.Dương Thanh Danh Q05;
Bàn 4:
1.Ngô Quang Phẩm Q01, 2.Tô Thiên Tường TĐU, 3.Nguyễn Thanh Duy PNH;
Bàn 5:
1.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q09, 2.Nguyễn Thiện Đức PNH, 3.Nguyễn Thế An Thành PNH
Nữ:
Bàn 1: 1.Lê Thị Hương Q04, 2.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 3.Ngô Lan Hương Q05;
Bàn 2:
1.Trần Tuệ Doanh Q05, 2.Nguyễn Ngọc Dung Q04, 3.Hồ Song Nhất TĐU;
Bàn 3:
1.Nguyễn Thị Năng Q05, 2.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 3.Đoàn Thị Anh Vũ Q01;
Bàn 4:
1.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 2.Trần Thị Thúy Hồng Q01, 3.Trần Thị Diễm Trinh PNH;
Bàn 5:
1.Trần Thùy Trang TĐU, 2.Trần Ngọc Thủy Tiên Q06, 3.Nguyễn Thị Hồng Ánh PNH
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q11/ Trềnh A Sáng, Trương A Minh, Hà Thật Quyền, Hà Thông, Ngô Ngọc Minh; 2.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Tô Thiên Tường, Trần Hoàng Mỹ; 3.Q05/ Mong Nhi, Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh, Lê Văn Vĩnh, Mai Xuân Cường
Nữ: 1.Q04/ Lê Thị Hương, Nguyễn Ngọc Dung, Lương Thị Phương Ngọc; 2.Q05/ Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Nguyễn Thị Năng, Lê Kiết Trinh, Nguyễn Thị Ngọc Trâm; 3.Q01/ Lý Thanh Phương, Nguyễn Tuyết Nhung, Đoàn Thị Anh Vũ, Trần Thị Thúy Hồng, Lê Ngọc Diệp Đào
TOÀN ĐOÀN: 1.
Quận 5, 2.Quận 4, 3.Quận Thủ Đức

11.CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU
20~32/ 6/ 2002 tại Trường Lương Ðịnh Của - Quận 3; 189VÐV: Q01 (12), Q02 (3), Q03 (14), Q04 (10), Q05 (16), Q06 (12), Q07 (3), Q09 (9), Q10 (16), Q11 (12), BTH (14), TBI (2), PNH (8), GVA (18), QTÐ (23), BCH (3), CCH (8), NTN (6)
CÁ NHÂN
Nam:
11t:
1.Dương Nhật Huỳnh Huy Q06, 2.Lê Anh Minh GVA, 3.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01;
13t:
1.Trần Nguyễn Thế Toàn Q05, 2.Nguyễn Văn Quang Huy Q10, 3.Nguyễn Quốc Duy Q05;
15t:
1.Nguyễn Tuấn Hùng Q03, 2.Nguyễn Thành Trí NTN, 3.Vũ Nguyễn Minh Toàn PNH
Nữ:
11t:
1.Trần Thị Quỳnh Anh Q03, 2.Cao Phương Thanh Q03, 3.Vũ Thị Hồng Nhung Q05;
13t:
1.Trần Thị Thùy Trang TĐU, 2.Nguyễn Thùy Vy Q03, 3.Huỳnh Thảo Nguyên PNH;
15t:
1.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 2.Lê Đào Tuyết Mai Q03, 3.Phan Quỳnh Như Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
11t:
1.Q01/ Nguyễn Minh Nhật Quang, Phùng Thanh Vinh; 2.Q06/ Dương Nhật Huỳnh Huy, Nguyễn Trần Anh Tuấn; 3.Q11/ Lê Minh Quân, Bùi Việt Tiến;
13t:
1.Q05/ Trần Nguyễn Thế Toàn, Nguyễn Quốc Duy; 2.Q07/ Bùi Tuấn Anh, Võ Quang Minh; 3.TĐU/ Trần Thanh Tân, Lê Cao Khánh Trung;
15t:
1.Q03/ Nguyễn Tuấn Hùng, Trần Nguyên Phong; 2.BTH/ Trần Tiến Hữu, Nguyễn Hồng Đức; 3.Q04/ Nguyễn Thiện Trường Vân, Trần Hữu Trí
Nữ:
11t:
1.Q03/ Trần Thị Quỳnh Anh, Cao Phương Thanh; 2.Q05/ Vũ Thị Hồng Nhung, Huỳnh Thị Thanh Thùy; 3.Q06/ Nguyễn Thị Nhật Thực, Trần Ngọc Thủy Tiên;
13t:
1.TĐU/ Trần Thị Thùy Trang, Phạm Thảo Nguyên; 2.Q01/ Nguyễn Thị Hướng Thanh, Nguyễn Minh Trang; 3.PNH/ Huỳnh Thảo Nguyên, Nguyễn Minh Hương;
15t:
1.Q01/ Đàm Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Nguyệt Ánh; 2.Q03/ Lê Đào Tuyết Mai, Phan Quỳnh Như; 3.TBI/ Nguyễn Thị Kim Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hiếu
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 1, 3.Quận 5

12.CỜ TƯỚNG A2 VÀ ÐỒNG ÐỘI
19~27/ 10/ 2002 tại; CLB Vọng Các và Nhà Thiếu nhi quận 5; 125VÐV: Q01 (22), Q03 (9), Q04 (12), Q05 (19), Q06 (4), Q07 (4), Q08 (2), Q09 (4), Q10 (4), Q11 (5), Q12 (4), BTH (9), PNH (3), GVA (4), QTÐ (16), KHA (4)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Tô Thiên Tường TĐU, 2.Hà Thật Quyền Q11, 3.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 4.Lê Văn Bình Q04, 5.Ngô Quang Phẩm Q01, 6.Trần Chánh Tâm Q03, 7.Đào Quốc Hưng TĐU, 8.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 9.Nguyễn Huy Lam Q01, 10.Hồ Tứ Hải Q08, 11.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 12.Trần Đăng Quang Q01, 13.Ngô Ngọc Minh Q11, 14.Luân Trường Vũ BTH, 15.Trần Hoàng Mỹ TĐU, 16.Dương Thanh Danh Q05, 17.Nguyễn Thiện Đức TĐU, 18.Võ Minh Nhất Q10, 19.Diệp Nhuận Khai Q05, 20.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU
Nữ: 1.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 2.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 3.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 4.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 5.Trần Tuệ Doanh Q05, 6.Cao Phương Thanh Q01, 7.Hoàng Vũ Thường Q01, 8.Trần Thị Thùy Trang TĐU, 9.Lê Thái Bảo Tuyết Trinh Q03, 10.Phan Quỳnh Như Q03, 11.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 12.Ngô Thị Tuyết Nga TĐU, 13.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 14.Nguyễn Thùy Vy Q03, 15.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 16.Hồ Song Nhất TĐU, 17.Nguyễn Thị Năng Q05, 18.Trần Thị Quỳnh Anh Q03, 19.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 20.Lê Kiết Trinh Q05
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Tô Thiên Tường, Nguyễn Hữu Hùng, Đào Quốc Hưng; 2.Q01/ Ngô Quang Phẩm, Nguyễn Huy Lam, Trần Đăng Quang; 3.Q04/ Lê Văn Bình, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Duy Hải
Nữ: 1.Q01/ Đàm Thị Ngọc Phượng, Đoàn Thị Anh Vũ, Cao Phương Thanh; 2.TĐU/ Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Phương Vy, Ngô Thị Tuyết Nga; 3.Q03/ Lê Thái Bảo Tuyết Trinh, Phan Quỳnh Như, Nguyễn Thùy Vy
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 1, 3.Quận 3

13.CỜ TƯỚNG VÔ ÐỊCHHỌC SINH NĂM HỌC 2002 - 2003
16~30/ 11/ 2002 tại Trung tâm TDTT Quận 1; 592VÐV: Q01 (64), Q03 (64), Q04 (34), Q05 (64), Q06 (28), Q07 (11), Q08 (6), Q09 (18), Q10 (49), Q11 (16), Q12 (12), BTH (24), TBI (60), PNH (42), GVA (35), QTÐ (46), BCH (1), CCH (18)
CÁ NHÂN
Nam:
Tiểu học: 1.Nguyễn Đình Hưng/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 2.Phạm Đại Dương/ Phú Hòa Đông 1 CCH, 3.Lê Võ Phước Lộc/ Bình Hưng Hòa BCH;
THCS - lớp 6-7:
1.Bùi Tuấn Anh/ Nguyễn Du Q01, 2.Nguyễn Quốc Duy/ Hồng
Bàn g Q05, 3.Vũ Minh Hưng/ Nguyễn Văn Tố Q10;
THCS - lớp 8-9:
1.Trần Nhật Khôi/ Nguyễn Văn Tố Q10, 2.Trần Thanh Tân/ Ngô Chí Quốc TĐU, 3.Nguyễn Văn Quang Huy/ Nguyễn Văn Tố Q10;
THPT:
1.Đặng Hoàng Quân/ Phú Nhuận PNH, 2.Dương Đắc Quang/ Marie Curie Q03, 3.Châu Diệp Tổ/ Mạc Đỉnh Chi Q06
Nữ:
Tiểu học:1.Hồ Liễu Anh Thư/ Nguyễn Thiện Thuật Q03, 2.Huỳnh Thị Thanh Thùy/ Lý Cảnh Hớn Q05, 3.Chu Kim Phượng/ Trần Văn Đang Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Thùy Vy/ Colette Q03, 2.Cao Phương Thanh/ Trần Văn Ơn Q01, 3.Trần Thị Quỳnh Anh/ Colette Q03;
THCS - lớp 8-9:
1.Phan Quỳnh Như/ Colette Q03, 2.Trần Thùy Trang/ Hiệp Bình TĐU, 3.Tô Minh Ngọc/ Colette Q03;
THPT:
1.Lê Đào Tuyết Mai/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 2.Bùi Châu Ý Nhi/ Bùi Thị Xuân Q01, 3.Hà Ngọc Đào/ Gia Định BTH
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Minh Đạo-Q05/ Lâm Thiêm Tuấn, Nguyễn Đăng Khoa, Đào Hồng Lĩnh, Nguyễn Phạm Minh Trí, Nguyễn Hoàng Hiệp; 2.Khai Minh-Q01/ Nguyễn Võ Minh Khoa, Hà Thái Quốc Anh, Đào Duy Hiệp, Trần Minh Thành; 3.Kim Đồng-GVA/ Phạm Xuân Phú, Phạm Văn Điêu, Lê Quốc Thanh Bình, Nguyễn Bá Linh, Đàm Quang Anh;
THCS - lớp 6-7:
1.Colette-Q03/ Vũ Công Hòa, Nguyễn Quốc Trung, Trần Thanh Bình, Trần Thiện Tâm, Nguyễn Thành Trung; 2.Nguyễn Du-Q01/ Lê Minh Quân, Phùng Thanh Vinh, Bùi Tuấn Anh; 3.Nguyễn Du-GVA/ Lê Anh Minh, Lê Thanh Tùng, Phan Minh Khánh, Đỗ Phú Sỹ, Trương Đức Toàn;
THCS - lớp 8-9:
1.Vân Đồn-Q04/ Trần Hữu Trí, Cao Dũng Tiến, Nguyễn Đức Tiến Đạt, Nguyễn Xuân Thọ, Nguyễn Trần Quang Hiếu; 2.Nguyễn Du-Q01/ Trần Nguyễn Thế Toàn, Lê Mậu Tuấn, Nguyễn Thanh Vinh; 3.Nguyễn Hữu Thọ-Q07/ Võ Quang Minh, Lương Đức Vũ Phương, Hồ Vĩnh Phước;
THPT:
1.Trung Phú-CCH/ Hồ Thanh Hiệp, Trần Chí Hiếu, Lê Thanh Phong; 2.Marie-Curie-Q03/ Dương Đắc Quang, Hoàng Mạnh Tuấn, Nguyễn Trung Toàn, Nguyễn Bá Thanh Tùng, Từ Chí Thành; 3.Trưng Vương-Q01/ Lưu Nguyên Bá, Nguyễn Trấn Hùng, Trần Thanh Hùng, Trần Minh Tiến,
Nữ:
Tiểu học:1.Khai Minh-Q01/ Nguyễn Thị Ánh Đào, Trương Lệ Quân, Nguyễn Thạch Hải Vân; 2.Cách Mạng Tháng Tám-TBI/ Nguyễn Đỗ Phương My, Lê Thị Thanh Trang, Bùi Thị Thanh Ngân, Lê Phạm Diễm Châu; 3.Chi Lăng-GVA/ Trần Thu Thảo, Nguyễn Ngọc Thanh Thảo, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Kim Khánh, Cao Thúy Nga;
THCS - lớp 6-7:
1.Colette-Q03/ Trần Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thùy Vy, Thái Lai Thị Minh Trang, Phan Hoàng Thảo; 2.Hiệp Bình-TĐU/ Trần Ngọc Thủy Tiên, Nguyễn Thị Nhật Thực, Hà Thị Kim Ngân, Lại Thị Hồng Nhung; 3.Trần Văn Ơn-Q01/ Hoàng Kim Cương, Cao Phương Thanh, Nguyễn Minh Trang;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Du-Q01/ Đàm Thị Ngọc Phượng, Hà Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Hướng Thanh; 2.Hiệp Bình-TĐU/ Trần Thùy Trang, Hà Thị Huyền, Lê Thị Thanh Lan, Phạm Thảo Nguyên, Trần Kim Huệ; 3.Colette-Q03/ Phan Quỳnh Như, Tô Minh Ngọc, Nguyễn Ngọc Vy Phương, Ngô Thị Bảo Trân, Phan Trùng Phúc;
THPT:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Lâm Thị Mỹ Linh, Lý Kiều Chăm, Phan Linh Hương, Ngô Thị Thu Nga, Tăng Thị Xuân Kim; 2.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Lê Đào Tuyết Mai, Chu Phạm Liên, Nguyễn Thị Hằng, Võ Thị Trà My, Nguyễn Thị Thanh Thùy; 3.Bùi Thị Xuân-Q01/ Lê Ngọc Diệp Đào, Mai Anh Minh, Bùi Châu Ý Nhi
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 1, 3.Quận 5

Chuyên mục phụ

Show more post
FaLang translation system by Faboba