Đăng ký FIDE ID

Đây là dịch vụ có thu phí của Vietnamchess dành cho các cá nhân tham gia môn cờ vua muốn đăng ký ID của FIDE (Liên đoàn cờ Vua thế giới).

Phí đăng ký cấp mới ID của FIDE là 100.000VND cho mỗi hồ sơ bằng cách chuyển khoản (bao gồm làm bảng đăng ký, chỉnh sửa ảnh và gửi cho FIDE). Thông tin tài khoản sẽ hiển thị ngay sau khi đăng ký. Các CLB Hội viên của LĐCVN muốn đăng ký tập thể xin vui lòng liên lạc Vietnamchess qua email: info@vietnamchess.vn

Để đăng ký ID, bạn hãy nhập đầy đủ thông tin vào các ô bên dưới. Các ô có dấu (*) không được để trống.

Bạn đã nhập sai cấu trúc tên

Bạn chưa chọn giới tính

/ / Bạn chưa chọn đủ ngày, tháng, năm sinh

Bạn đã nhập sai cấu trúc email

Cung cấp đúng thông tin email để tiện cho chúng tôi hoặc FIDE liên lạc sau này.

Cần có thông tin nhân thân đầy đủ

Tải ảnh jpg chứng minh, khai sanh hoặc hộ chiếu của bạn (tối đa 10Mb).
Thông tin này chỉ nhằm mục đích để chứng minh bạn là người VN.

Cần có ảnh cá nhân của bạn

Tải ảnh jpg cá nhân của bạn để đưa lên trang hồ sơ của FIDE (tối đa 10Mb).
Có thể tải ảnh hộ chiếu, ảnh đang thi đấu cờ.v.v... (nên chọn ảnh đẹp, nhìn rõ chân dung của bạn).

0/255

đã quá 255 ký tự

Mã kiểm tra Lấy mã kiểm tra mới bạn đã nhập không đúng mã kiểm tra

Nhập đúng 4 số mà bạn nhìn thấy như hình trên