Giải quốc tế tổ chức tại Việt Nam

Giải vô địch cờ Vua đông nam Á lần IV – Bắc Giang 2019
9th HDBank international chess open - Ho Chi Minh city 2019
8th HDBank international chess open - Ha Noi city 2018
7th HDBank international chess open - Ho Chi Minh city 2017
Giải các danh thủ cờ tướng mở rộng, Cúp Phương Trang lần V - 2016
6th HDBank international chess open - Ho Chi Minh city 2016
Giải cờ tướng ngôi sao quốc tế cúp THE REED HOTEL – Ninh Bình 2015
5th HDBank international chess open - Ho Chi Minh city 2015
Zone 3.3 chess championships - Ho Chi Minh city 2015
4th HDBank international chess open - Ho Chi Minh city 2014
3rd HDBank international chess open - Ho Chi Minh city 2013
ASEAN+ age-group chess Championship - Hue city 2012
Asian chess continental 2012 - Giải vô địch cờ vua Châu Á 2012
2nd HDBank international chess open - Ho Chi Minh city 2012
1st HDBank international chess open - Ho Chi Minh city 2011
Cúp Cờ Tướng Phương Trang lần IV - 2010
4th Phương Trang XIanqi open - Ho Chi Minh city 2010
Giải Cờ Vua Việt Nam Dragon Capital mở rộng lần II năm 2009
3rd ASIAN Indoor games - Vietnam 2009, Chess (Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần III, Môn cờ vua)
3rd ASIAN Indoor games - Vietnam 2009, Xiangqi (Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần III, Môn cờ tướng)
Zone 3.3 chess championships - Ho Chi Minh city 2009
ASEAN+ age-group chess Championship - Hue city 2009
Giải Cờ tướng Việt Nam mở rộng - cúp Phương Trang lần III - 2009
Giải Cờ Vua trẻ thế giới 2008 - World Youth Chess Championships 2008
Giải Cờ Vua Việt Nam - Dragon Capital mở rộng lần I - 1st Dragon Capital Vietnam chess open 2008
ASEAN+ Age-group Chess championships - Giải Cờ Vua các nhóm tuổi ASEAN mở rộng lần thứ 9 - Đà Nẵng 2008
Giải Kiện tướng ASEAN - ASEAN Masters Circuit DaNang IM tournament 2008
Giải Cờ Tướng cúp Phương Trang lần II - The Star Xianqi Masters HCMC Open tournament 2008
13th ASEAN University Games, Vietnam 2006, Chess - Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần XIII, môn Cờ vua
Giải vô địch cờ vua khu vực 3.3 - Zone 3.3 Chess Championship 2007
Giải vô địch cờ tướng châu Á - 14th Asian Xiangqi Championships 2006
ASEAN Age-Group Chess Championship - Giải cờ vua các nhóm tuổi Đông nam Á lần 5 - Vũng Tàu 2004
Seagames 22 - Vietnam 2003
Giải vô địch cờ vua khu vực 3.2a - Zone 3.2a championships 2003
Giải Cờ tướng các kiện tướng Châu Á - Asian Xiangqi Masters tournament - Vungtau 2001
Giải cờ tướng vô địch Đông Nam Á 1998