06
Fri, Dec

Giải được tổ chức tại Hà Nội từ 14 đến 28/2 với sự tham dự của 65 kỳ thủ (trong đó 41 nam) từ 13 đơn vị. Giải năm nay tiếp tục thiếu vắng 2 Đại kiện tướng trẻ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Quang Liêm.

More Articles ...