empty
National Youth events

Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc 2020

empty
National events

Giải vô địch cờ vây các kỳ thủ mạnh Việt Nam lần 10 - năm 2020

empty
Social events

Hà Văn Tiến vô địch Trạng cờ đất Việt khu vực phía bắc năm 2020

empty
National championships

Giải vô địch cờ vây toàn quốc 2020