17
Thu, Jan

TTTT Kỳ Đài APlus 09h 06/12/2014 : Nguyễn Hoàng Tuấn - Nguyễn Huy Lam

Club news

aplus 09112014

Liên tiếp thủ Đài thành công trong mấy kỳ liền , Đài Chủ Nguyễn Huy Lam gặp kỳ thủ trẻ triển vọng Nguyễn Hoàng Tuấn ( Kỳ Hội Quán ) ở ván công Đài tuần này.

Nguyễn Hoàng Tuấn (Kỳ Hội Quán) - Nguyễn Huy Lam (Đài chủ)

aplus15112014 2

Hòa ván cờ tiêu chuẩn , 2 kỳ thủ đổi màu quân chơi ván cờ nhanh 15p. Kết quả vẫn Hòa , 2 kỳ thủ đổi màu quân chơi ván cờ chớp, Nguyễn Huy Lam rụng kim thua trong thế thắng , Nguyễn Hòang Tuấn trở thành Tân Đài chủ ! ...