17
Thu, Jan

TTTT Kỳ Đài APlus 09h00 23/11/2014 Lưu Tông Trạch (TQ) - Uông Dương Bắc ( VN)

Club news

aplus 09112014

Nhân dịp qua Việt Nam dự Giải Tăng Nguyên Giai 2014 , sáng 23/11/2014 danh thủ Trung Quốc Lưu Tông Trạch đã có ván đấu giao lưu biểu diễn tại Kỳ Đài APlus với KTQG Uông Dương Bắc (BR-VT) .Bốc thăm Lưu Tông Trạch đi Tiên .

Lưu Tông Trạch (TQ) Tiên Thắng Uông Dương Bắc ( VN)

aplus15112014 2

Uông Dương Đại Hiệp thất thủ trước Ngạc Châu Lưu Sư Trưởng...