– Họp bốc thăm lúc 09 giờ ngày 30/6 tại Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư, số 02 đường Đinh Tiên Hoànb, phường Đa Kao, quận 1.

– Thi đấu từ 01 đến 04/7/2014 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao quận Tân Bình, 448 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình.

– Họp bốc thăm lúc 09 giờ ngày 26/4 tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, số 3 đường Phan Văn Đạt, Q.1.

– Thi đấu từ 28/4 đến 01/5/2012 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao quận Tân Bình, 448 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình.

KẾT QUẢ THI ÐẤU
CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2004

CỜ VUA

1.CỜ VUA VÔ ĐỊCH
1~10/ 05 tại Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận, 36VĐV: Q01 (2), Q03 (8), Q08 (5), Q10 (3), TBI (8), PNH (5), TĐU (5)
Nam: 1.Lê Quang Liêm PNH, 2.Lý Hồng Nguyên Q01, 3.Lê Quang Long PNH, 4.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 5.Chu Quốc Thịnh Q08, 6.Tôn Thất Như Tùng TBI, 7.Ngô Ngọc Quang Q03, 8.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 9.Nguyễn Trường An PNH, 10.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 11.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 12.Nguyễn Tiến Đạt Q03, 13.Đỗ Đức Minh Q03, 14.Nguyễn Văn Viện Q10, 15.Trần Đức Thuận Q04, 16.Hoàng Minh Phong TBI, 17.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 18.Dương Hoàng Thi TBI, 19.Đặng Văn Dũng TBI
Nữ: 1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 4.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 5.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 6.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 7.Nguyễn Thảo Hân TBI, 8.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 9.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 10.Phan Thụy Linh Trang PNH, 11.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 12.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03

2.CỜ VUA NĂNG KHIẾU
10~15/ 6 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình, 430VĐV: Q01 (45), Q03 (66), Q04 (13), Q05 (39), Q06 (21), Q07 (2), Q08 (11), Q10 (36), Q11 (8), Q12 (5), BTH (22), TBI (56), PNH (16), GVA (10), TĐU (30), BCH (15), TPH (15), NTN (20)
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Nguyễn Ngọc Minh Trí TBI, 3.Lê Thành Tài Q01;
9t:
1.Vũ Quang Quyền TBI, 2.Bùi Minh Thiên TBI, 3.Phùng Đức Anh Q01;
11t:
1.Đặng Hoàng Sơn Q01, 2.Đỗ Đức Minh Q03, 3.Trần Quang Khải Q10;
13t:
1.Tôn Thất Như Tùng TBI, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 3.Dương Hoàng Thi TBI;
15t:
1.Phạm Chương BTH, 2.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 3.Nguyễn Thành Nghĩa Q03
Nữ:
7t: 1.Nguyễn Mai Thy Q05, 2.Trần Khánh Hương Giang Q10, 3.Phạm Thị Bảo Nhi TPH;
9t:
1.Nguyễn Thị Thạch Thảo Q10, 2.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 3.Lê Thanh Phương Uyên BTH;
11t:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 2.Nguyễn Thảo Hân TBI, 3.Lê Hoài Bảo Duyên TBI;
13t:
1.Phan Thế Hồng Thy Q05, 2.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 3.Trần Đặng Hồng Liên Q03;
15t:
1.Lê Bảo Phương Q01, 2.Lê Vũ Hà Phương TBI, 3.Vũ Thị Minh Tâm Q03
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.TBI/ Nguyễn Ngọc Minh Trí, Trần Anh Trung; 2.Q03/ Trương Bảo Thạch, Tạ Hoàng Lam; 3.Q01/ Lê Thành Tài, Lã Quốc Anh;
9t:
1.TBI/ Vũ Quang Quyền, Bùi Minh Thiên; 2.Q01/ Phùng Đức Anh, Lê Đức Hoàng Long; 3.Q03/ Nguyễn Tuấn Minh, Hầu Vĩnh Huy;
11t:
1.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.Q10/ Trần Quang Khải, Nguyễn Việt Nam; 3.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Hữu Thanh Trung;
13t:
1.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Dương Hoàng Thi; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Hiệp, Võ Trí Tín; 3.Q03/ Hà Duy Điển, Mai Nguyễn Phát;
15t:
1.BTH/ Phạm Chương, Dương Thiện Chương; 2.TBI/ Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Đăng Tiến Lực; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Anh Dũng
Nữ:
7t: 1.Q10/ Trần Khánh Hương Giang, Nguyễn Ngọc Minh Trúc; 2.Q05/ Nguyễn Mai Thy, Nguyễn Ngọc Minh Uyên; 3.PNH/ Lê Thị Ánh Linh, Nguyễn Hoàng Thanh Tú;
9t:
1.Q10/ Nguyễn Thị Thạch Thảo, Nguyễn Ngọc Thanh Trà; 2.BCH/ Nguyễn Lệ Hằng, Lương Thị Thu Thảo; 3.Q08/ Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc;
11t:
1.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 2.BCH/ Trần Thị Diễm Hương, Nguyễn Thị Trúc Đào; 3.Q05/ Tiêu Thùy Bích Thu, Nguyễn Thị Hoa Hồng;
13t:
1.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Chế Trúc Hoa; 2.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Ngọc; 3.TBI/ Dương Nguyễn Minh Tâm, Lê Nguyễn Như Quỳnh;
15t:
1.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Phạm Hồng Phước
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Trương Bảo Thạch Q03, 2.Lê Thành Tài Q01, 3.Nguyễn Ngọc Minh Trí TBI;
9t:
1.Phùng Đức Anh Q01, 2.Vũ Quang Quyền TBI, 3.Trần Ngô Thiên Phú TĐU;
11t:
1.Đỗ Đức Minh Q03, 2.Hứa Thiên Tân Q03, 3.Nguyễn Việt Nam Q10;
13t:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 2.Dương Hoàng Thi TBI, 3.Hà Duy Điển Q03;
15t:
1.Phạm Chương BTH, 2.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 3.Nguyễn Thành Nghĩa Q03
Nữ:
7t: 1.Nguyễn Hoàng Thanh Tú PNH, 2.Trần Khánh Hương Giang Q10, 3.Lê Thị Ánh Linh PNH;
9t:
1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Nguyễn Lệ Hằng BCH;
11t:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 2.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 3.Nguyễn Thảo Hân TBI;
13t:
1.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 2.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 3.Phan Thế Hồng Thy Q05;
15t:
1.Lê Bảo Phương Q01, 2.Vũ Thị Minh Tâm Q03, 3.Lê Vũ Hà Phương TBI
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.Q01/ Lê Thành Tài, Lã Quốc Anh; 2.TBI/ Nguyễn Ngọc Minh Trí, Trần Anh Trung; 3.Q03/ Trương Bảo Thạch, Tạ Hoàng Lam;
9t:
1.Q01/ Phùng Đức Anh, Lê Đức Hoàng Long; 2.TBI/ Vũ Quang Quyền, Bùi Minh Thiên; 3.Q03/ Chế Quốc Hữu, Nguyễn Tuấn Minh;
11t:
1.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.Q10/ Nguyễn Việt Nam, Trần Quang Khải; 3.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Hữu Thanh Trung;
13t:
1.TBI/ Dương Hoàng Thi, Tôn Thất Như Tùng; 2.Q03/ Hà Duy Điển, Mai Nguyễn Phát; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Hiệp, Võ Trí Tín;
15t:
1.BTH/ Phạm Chương, Dương Thiện Chương; 2.TBI/ Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Mai Đức Trí; 3.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Anh Dũng
Nữ:
7t: 1.PNH/ Nguyễn Hoàng Thanh Tú, Lê Thị Ánh Linh; 2.Q10/ Trần Khánh Hương Giang, Nguyễn Ngọc Minh Trúc; 3.Q05/ Nguyễn Mai Thy, Nguyễn Ngọc Minh Uyên;
9t:
1.BCH/ Nguyễn Lệ Hằng, Lương Thị Thu Thảo; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Nguyễn Thị Thạch Thảo; 3.Q08/ Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc;
11t:
1.TBI/ Lê Hoài Bảo Duyên, Nguyễn Thảo Hân; 2.Q05/ Nguyễn Thị Hoa Hồng, Trương Trần Loan Ngọc; 3.Q01/ Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Trần Đan Vy;
13t:
1.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Chế Trúc Hoa; 2.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Ngọc; 3.TBI/ Dương Nguyễn Minh Tâm, Lê Nguyễn Như Quỳnh
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận 3, 3.Quận 1

3.CỜ VUA A2
21~29/ 8 tại NVH Thanh niên TP, 171VĐV: Q01 (22), Q03 (17), Q04 (11), Q05 (10), Q06 (8), Q08 (10), Q10 (12), Q11 (6), BTH (10), TBI (17), PNH (10), GVA (5), TĐU (12), BCH (3), TPH (10), NTN (8)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Phan Hùng Chí Q04, 2.Phạm Chương BTH, 3.Lê Hiền Thục TBI, 4.Chu Quốc Thịnh Q08, 5.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 6.Hoàng Thiên BTH, 7.Phạm Mạnh Thừa Q04, 8.Nguyễn Minh Tuấn Q01, 9.Nguyễn Mai Đức Trí TBI, 10.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 11.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 12.Lê Kiến Quốc Q05, 13.Hoàng Minh Phong TBI, 14.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 15.Trần Quang Khải Q10, 16.Bùi Chí Thành Q06, 17.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 18.Nguyễn Văn Viện Q10, 19.Vũ Đình Phúc Thịnh Q05, 20.Hà Duy Điển Q03
Nữ: 1.Lê Vũ Hà Phương TBI, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 3.Nguyễn Phú Ngọc Thiện TBI, 4.Trần Thị Trúc Phương Q08, 5.Nguyễn Thị Kim Ngân TBI, 6.Bùi Diễm Vân BCH, 7.Nguyễn Minh Trang Q01, 8.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 9.Lương Bích Ngọc BTH, 10.Hoàng Thị Triều Nghi Q05, 11.Trương Trần Loan Ngọc Q05, 12.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 13.Phan Thị Hồng La TBI, 14.Nguyễn Minh Kim PNH, 15.Nguyễn Thị Ngọc Trân BCH, 16.Phạm Hồng Minh Q08, 17.Vũ Thị Minh Tâm Q03, 18.Lê Bảo Phương Q01, 19.Đoàn Hải Phương Oanh Q11, 20.Nguyễn Thị Phương Giang Q08;
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TBI/ Lê Hiền Thục, Nguyễn Mai Đức Trí, Nguyễn Hoàng Hiệp; 2.Q04/ Phan Hùng Chí, Phạm Mạnh Thừa, Vũ Kiến Thức; 3.Q03/ Nguyễn Thành Nghĩa, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Thúy
Nữ: 1.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Nguyễn Thị Kim Ngân; 2.Q03/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Vũ Thị Minh Tâm; 3.Q08/ Trần Thị Trúc Phương, Phạm Hồng Minh, Nguyễn Thị Phương Giang
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận 3, 3.Quận 8

4.CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ
2~3/ 11 tại TT TDTT quận Phú Nhuận; 108VĐV: Q01 (12) Q03 (12) Q04 (12) Q10 (12) TBI (12) BTH (12) TĐU (12) TPH (12) PNH (12)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 2.Lê Bá Thành TPH, 3.Nguyễn Minh Tuấn Q01;
Bàn 2:
1.Tống Thái Hùng BTH, 2.Phan Hùng Chí Q04, 3.Đỗ Thị Diễm Hương Q03;
Bàn 3:
1.Lê Quang Long PNH, 2.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 3.Phạm Chương BTH;
Bàn 4:
1.Phạm Phúc Đức TBI, 2.Nguyễn Việt Nam Q10, 3.Đỗ Đức Minh Q03;
Bàn 5:
1.Phan Thiên An BTH, 2.Vũ Nguyễn Minh Toàn PNH, 3.Đỗ Đình Đông TĐU;
Bàn 6:
1.Phạm Đức Trí TBI, 2.Trần Ngô Thiên Phú TĐU, 3.Phan Đăng Vũ Q10
Nữ:
Bàn 1: 1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Mai Thanh Hương TPH, 3.Ngô Huyền Châu BTH;
Bàn 2:
1.Võ Phương Nghi TBI, 2.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TPH, 3.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03;
Bàn 3:
1.Nguyễn Minh Trân BTH, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 3.Trần Nguyễn Uyên Linh TĐU;
Bàn 4:
1.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 2.Nguyễn Thị Thạch Thảo Q10, 3.Nguyễn Thùy Nguyên TPH;
Bàn 5:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Phan Thụy Linh Trang PNH, 3.Hoàng Việt Hà TPH;
Bàn 6:
1.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 2.Lê Nguyễn Minh Trang TĐU, 3.Lê Thanh Phương Uyên BTH
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.BTH/ Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Thúy, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Đặng Hồng Liên, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Lương Hoàng Lê Uyên; 2.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Võ Phương Nghi, Lê Vũ Hà Phương, Nguyễn Trần Thiện Mỹ, Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 3.Q03/ Ngô Huyền Châu, Lương Bích Ngọc, Nguyễn Minh Trân, Trần Mỹ Châu, Trương Bảo Trân, Lê Thanh Phương Uyên;
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Hương, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Trần Đặng Hồng Liên, ; 2.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Võ Phương Nghi, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Dương Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thảo Hân; 3.BTH/ Nguyễn Minh Trang, Hoàng Hải Bình, Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Thanh Thảo
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Bình Thạnh, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 3

5.CỜ VUA VÔ ĐỊCH HỌC SINH NĂM HỌC 2004-2005
29/ 10~14/ 11 tại TT TDTT quận 1; 743VĐV: Q01 (70), Q03 (69), Q04 (60), Q05 (73), Q06 (33), Q07 (6), Q08 (38), Q10 (58), Q11 (8), Q12 (5), TBI (66), BTH (35), PNH (45), GVA (37), TĐU (50), BTA (20), TPH (42), BCH (10), NTĐ (18)
CỜ TIÊU CHUẨN
Nam:
Tiểu học: 1.Trần Quang Khải/ Dương Minh Châu Q10, 2.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Chiểu TĐU, 3.Huỳnh Lâm Bình Nguyên/ Đống Đa TBI;
THCS - lớp 6-7:
1.Đỗ Đức Minh/ Nguyễn Du Q01, 2.Hà Duy Điển/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Trần Đức Anh/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05;
THCS - lớp 8-9:
1.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Hoàng Văn Thụ Q10, 3.Trần Minh Quân/ Lê Văn Tám BTH;
THPT:
1.Nguyễn Ngọc Phụng/ Nguyễn Khuyến Q10, 2.Lê Quang Long/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Minh Tuấn/ Tenlơman Q01
Nữ:
Tiểu học: 1.Nguyễn Thảo Hân/ Đống Đa TBI, 2.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 3.Nguyễn Thị Thạch Thảo/ Tô Hiến Thành Q10;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Lê Lợi Q03;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 2.Nguyễn Thị Hoàng Hân/ Nguyễn Tri Phương Q10, 3.Dương Nguyễn Minh Tâm/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THPT:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Nguyễn Minh Trân/ Võ Thị Sáu BTH
CỜ NHANH
Nam:
Tiểu học: 1.Phạm Đức Trí/ Lương Định Của Q03, 2.Huỳnh Lâm Bình Nguyên/ Đống Đa TBI, 3.Trần Quang Khải/ Dương Minh Châu Q10;
THCS - lớp 6-7:
1.Hà Duy Điển/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Nguyễn Việt Nam/ Trần Phú Q10, 3.Dương Hoàng Thi/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Hoàng Văn Thụ Q10, 2.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10, 3.Vũ Huy Hoàng/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05;
THPT:
1.Nguyễn Ngọc Phụng/ Nguyễn Khuyến Q10, 2.Trịnh Xuân Hùng/ Nguyễn Thượng Hiền TBI, 3.Lê Quang Long/ Lê Hồng Phong Q05
Nữ:
Tiểu học: 1.Nguyễn Thảo Hân/ Đống Đa TBI, 2.Nguyễn Thị Thạch Thảo/ Tô Hiến Thành Q10, 3.Lê Hoài Bảo Duyên/ Hoàng Văn Thụ TBI;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh/ Nguyễn Du Q01, 2.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 3.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 2.Phan Thế Hồng Thy/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 3.Nguyễn Thị Hoàng Hân/ Nguyễn Tri Phương Q10;
THPT:
1.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Trần Đại Nghĩa Q01
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Trần Quang Diệu-Q03/ Ngũ Như Long, Phan Tấn Đạt, Trần Vũ Chương, Huỳnh Huy Tín, Nguyễn Vũ Thiên Phú; 2.Bình Chiểu-TĐU/ Bùi Phước Bình, Nguyễn Minh Quân, Huỳnh Đức Nguyễn Khánh, Dương Thành Tín, Phạm Xuân Tâm; 3.Lê Văn Sỹ-TBI/ Nguyễn Văn Toàn, Trần Anh Thông, Nguyễn Bảo Long, Trần Thanh An, Phạm Đỗ Minh Triết; 3.An Lạc 3-BTA/ Trần Minh Hiếu, Nguyễn Huỳnh Cương, Nguyễn Vũ Khang, Nguyễn Bảo Quý;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quý Đôn-Q03/ Hà Huy Điển, Nguyễn Đăng Anh, Vũ Luân, Tô Nguyễn Nhật Minh; 2.Trần Văn Ơn-Q01/ Nguyễn Thanh Phương, Cao Phạm Hoàng Long, Ngô Trần Bảo Dương, Nguyễn Trung Hiếu; 3.Lê Lợi-TPH/ Lưu Quang Vũ, Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Hoàng Trọng; 3.Ngô Tất Tố-PNH/ Trương Phi Khanh, Đặng Phước Lộc, Phạm Quang Duy;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Nguyễn Đăng Tiến Lực, Lương Quang Nhật Minh, Nguyễn Hải Đảo, Phạm Hải Sơn; 2.Thực Nghiệm Sư Phạm-Q05/ Vũ Huy Hoàng, Vũ Đình Phúc Thịnh, Phạm Quang Minh, Lê Hoàng Việt, Đỗ Duy Quang; 3.Nguyễn Du-GVA/ Trần Ngô Đông, Lưu Quốc Vũ, Phan Minh Khánh; 3.Lê Văn Tám-BTH/ Nguyễn Đăng Phan, Nguyễn Xuân Bách, Trần Minh Quân, Nguyễn Quang Duy;
THPT:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Lê Quang Long, Nguyễn Trung Kiên, Võ Thành Công, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Mạnh Thìn; 2.Võ Thị Sáu-BTH/ Trương Hải Triều, Phan Như Hiếu Nguyên Thanh, Dương Thiện Chương, Nguyễn Thanh Hồng Bảo, Nguyễn Thanh Lâm; 3.Ten Lơ Man-Q01/ Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Hoàng Lâm, Vũ Quang Linh, Nguyễn Hoàng Tiến; 3.Lê Quý Đôn-Q03/ Huỳnh Minh Tài, Hoàng Minh Phong, Dương Hoàng Thanh Linh, Vũ Duy Thịnh
Nữ:
Tiểu học: 1.Kết Đoàn-Q01/ Đỗ Thị Thanh Thảo, Đỗ Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Ánh Minh, Lê Hoàng Như Hảo, Nguyễn Huỳnh Thảo; 2.Hoàng Văn Thụ-TBI/ Lê Hoài Bảo Duyên, Phạm Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thu Hà; 3.Him Lam-Q06/ Trần Cảnh Lâm Hà, Nguyễn Hồng Phương Vy, Ngô Thị Diễm; 3.Nguyễn Thái Sơn-Q03/ Lê Ngọc Hân, Hà Thảo Nguyên, Trần Thái Thảo, Trịnh Gia Hân;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Du-Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Đỗ Mai Trâm, Nguyễn Thúy Hoa, Trần Thị Tuệ; 2.Lê Lợi-Q03/ Lê Ngọc Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Lan, Triệu Mỹ Kim, Trần Nguyễn Thanh Thảo; 3.Vân Đồn-Q04/ Lưu Thanh Huyền, Lê Nghiêm Thảo, Lê Mỹ Hải Phượng, Lê Thị Thiên Trang, Dương Tường Vy; 3.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Nguyễn Thanh Linh Đan, Nguyễn Ninh Bảo Trân, Nguyễn Ngọc Thu Hiền, Lê Trúc Mai Uyên;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Du-Q01/ Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Bảo Lộc, Nguyễn Thị Bình Minh, Hoàng Thị Quỳnh Như, Trần Lê Thanh Hà; 2.Ngô Tất Tố-PNH/ Lưu Ngân Phượng, Trần Nguyễn Phương Anh, Lê Quyên, Trần Thị Yến Nhi; 3.Thực Nghiệm Sư Phạm-Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Phú Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Vương Thúy Chi, Nguyễn Hoàng Yến Nhi; 3.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Vũ Thị Minh Hảo, Dương Nguyễn Minh Tâm,
Bàn g Vũ Quỳnh Hoa, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Nguyễn Quỳnh Trâm;
THPT:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền, Trần Nguyễn Uyên Linh, Nguyễn Vĩnh Tường, Võ Hy Lan Anh; 2.Võ Thị Sáu-BTH/ Bùi Mỹ Hân, Nguyễn Minh Trân, Nguyễn Bảo Ngọc; 3.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Vũ Thị Minh Tâm, Đặng Hương Giang, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Bùi Minh Trang; 3.Thủ Đức-TĐU/ Trần Kim Huệ, Trần Thùy Trang, Phạm Thị Phương Thảo, Võ Thị Phi Anh, Khưu Thị Bích Thuận
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận 10, 3.Quận 3

CỜ TƯỚNG

6.CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH
10~18/ 1 tại TT TDTT Quận 3; 47VĐV: TĐU (9), Q05 (9), Q11 (4), Q03 (3), Q06 (2), Q01 (14), Q08 (2), Q04 (2), BTH (5)
Nam: 1.Trương A Minh Q11, 2.Tô Thiên Tường TĐU, 3.Đào Quốc Hưng TĐU, 4.Trần Quốc Việt Q08, 5.Mong Nhi Q05, 6.Mai Thanh Minh Q03, 7.Trềnh A Sáng Q11, 8.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 9.Phan Tri Châu Q08, 10.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 11.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q05, 12.Diệp Khai Nguyên Q05, 13.Lê Phan Trọng Tín BTH, 14.Diệp Doanh Khai Q05, 15.Lê Văn Bình Q01, 16.Trần Chánh Tâm Q03, 17.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 18.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 19.Nguyễn Bá Đạt Q01, 20.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 21.Lâm Kim Vân Q06, 22.Hà Thật Quyền Q11, 23.Mai Xuân Cường Q05, 24.Đặng Văn Hiền BTH, 25.Hồ Minh Quốc Q11, 26.Nguyễn Huy Lam Q01
Nữ: 1.Lê Thị Hương Q04, 2.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 3.Ngô Lan Hương Q05, 4.Trần Tuệ Doanh Q05, 5.Đàm Thị Thùy Dung TĐU, 6.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 7.Lý Thanh Phương Q01, 8.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 9.Trần Thùy Trang TĐU, 10.Hoàng Vũ Thường Q01, 11.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 12.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 13.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 15.Cao Phương Thanh Q01, 14.Hoàng Kim Cương Q01, 16.Hà Phạm Đoan Trang Q01, 17.Lê Kiết Trinh Q05, 18.Ngô Thị Thu Nga Q05, 19.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 20.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 21.Nguyễn Nguyệt Ánh Q01, 22.Hoàng Hải Bình Q01, 23.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 24.Nguyễn Bá Minh Hà BTH

7.CỜ TƯỚNG CÁC CÂU LẠC BỘ
20~22/ 2 tại TT TDTT Quận 1; 119VĐV: Q01 (10), Q03 (20), Q04 (5), Q05 (10), Q06 (10), Q08 (4), Q09 (10), Q10 (10), Q11 (5), BTH (10), GVA (5), TĐU (10), NBE (5), Q12 (5)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trềnh A Sáng Q11, 2.Đào Quốc Hưng TĐU, 3.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q3A;
Bàn 2: 1.Trương Á Minh Q11, 2.Mong Nhi Q05, 3.Trần Đăng Quang Q01;
Bàn 3:
1.Ngô Quang Phẩm Q01, 2.Dương Thanh Danh Q05, 3.Từ Chí Sanh Q06;
Bàn 4:
1.Tô Thiên Tường TĐU, 2.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 3.Ngô Ngọc Minh Q11;
Bàn 5:
1.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 2.Nguyễn Phùng Xuân Q10, 3.Mai Kim Cương NVH
Nữ:
Bàn 1: 1.Lê Thị Hương Q04, 2.Ngô Lan Hương Q05, 3.Bùi Châu Ý Nhi Q06;
Bàn 2:
1.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 2.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 3.Trần Thùy Trang TĐU;
Bàn 3:
1.Nguyễn Bá Minh Hà BTH, 2.Trần Ngọc Thủy Tiên Q10, 3.Lương Thị Phương Dung Q04;
Bàn 4:
1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 3.Hoàng Vũ Thường Q3A;
Bàn 5:
1.Nguyễn Thùy Vy Q3A, 2.Ngô Thị Tuyết Nga Q10, 3.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q11/ Trềnh A Sáng, Trương Á Minh, Hà Thật Quyền, Ngô Ngọc Minh, Yên Khải Danh; 2.Q05/ Diệp Khai Nguyên, Mong Nhi, Dương Thanh Danh, Mai Xuân Cường, Diệp Doanh Khai; 3.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hoàng Lâm
Nữ: 1.Q01/ Lý Thanh Phương, Nguyễn Tuyết Nhung, Đoàn Thị Anh Vũ, Hoàng Hải Bình, Nguyễn Nguyệt Ánh; 2.BTH/ Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo, Trần Thị Ngọc Thơ, Nguyễn Bá Minh Hà, Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Thái; 3.Q04/ Lê Thị Hương, Nguyễn Ngọc Dung, Lương Thị Phương Dung, Lương Thị Phương Ngọc, Chu Phạm Liên
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận 5, 3.Quận Thủ Đức

8.CỜ TƯỚNG HKPÐ NĂM HỌC 2003-2004
CÁ NHÂN
6~21/ 3 tại TT TDTT Quận 1; 617VĐV: Q01 (64), Q03 (64), Q04 (32), Q05 (60), Q06 (38), Q07 (2), Q08 (2), Q10 (50), Q11 (17), Q12 (13), BTH (38), TBI (57), PNH (44), GVA (53), TĐU (31), BCH (5), CCH (25), NBE (7), CGI (7), BTA (8)
CÁ NHÂN
Nam:
Tiểu học: 1.Nguyễn Minh Nhật Quang/ Hòa Bình Q01, 2.Nguyễn Minh Hiệp/ An Nhơn Đông CCH, 3.Lê Nguyễn Sơn/ Lê Ngọc Hân Q01;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Đình Hưng/ Trần Đại Nghĩa Q01, 2.Lê Anh Minh/ Nguyễn Du GVA, 3.Dương Nhật Huỳnh Huy/ Hồng
Bàn g Q05;
THCS - lớp 8-9:
1.Trần Nguyễn Thế Toàn/ Nguyễn Du Q01, 2.Nguyễn Văn Quang Huy/ Nguyễn Văn Tố Q10, 3.Nguyễn Quốc Duy/ Hồng
Bàn g Q05;
THPT:
1.Nguyễn Tuấn Hùng/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 2.Trần Tiến Hữu/ Phan Đăng Lưu BTH, 3.Nguyễn Mạnh Cang/ Lê Hồng Phong Q05.
Nữ:
Tiểu học: 1.Nguyễn Ngọc Đan Thanh/ Qui Đức BCH, 2.Võ Thị Thu Hằng/ Phước Thạnh CCH, 3.Bùi Thanh Thúy Vân/ Trần Quang Diệu Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Hoàng Kim Cương/ Trần Văn Ơn Q01, 2.Cao Phương Thanh/ Trần Văn Ơn Q01, 3.Trần Ngọc Thủy Tiên/ Hiệp Bình TĐU;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Thị Nhật Thực/ Hiệp Bình TĐU, 2.Trần Thùy Trang/ Hiệp Bình TĐU, 3.Lê Kiết Trinh/ Trần Bội Cơ Q05;
THPT:
1.Bùi Châu Ý Nhi/ Bùi Thị Xuân Q01, 2.Đàm Thị Ngọc Phượng/ Bùi Thị Xuân Q01, 3.Phan Quỳnh Như/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Lê Ngọc Hân-Q01/ Lê Quốc Khánh, Lê Nguyễn Sơn, Huỳnh Minh Nguyễn, Nguyễn Đôn Phú Lộc, Trần Nguyên Khang; 2.Minh Đạo-Q05/ Nguyễn Phạm Minh Trí, Đỗ Quang Khiêm, Lê Quang Nhật, Nguyễn Hồ Duy, Tôn Thất Khải; 3.Bình Thuận-BTA/ Ngô Hồng Thuận, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Tự Thuật, Đào Ngọc Ninh;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Du-Q01/ Phùng Thanh Vinh, Lê Minh Quân, Lê Trần Minh Khôi; 2.Tân Thạnh Đông -CCH/ Lê Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiện, Nguyễn Văn Lụa; 3.Nguyễn Du-GVA/ Lê Anh Minh, Hoàng Phúc Bách, Phạm Xuân Phú, Đinh Hoàng Mai;
THCS - lớp 8-9:
1.Colette-Q03/ Nguyễn Quốc Trung, Vũ Công Hòa, Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Xuân Trường, Trần Thanh Bình; 2.Hồng
Bàn g-Q05/ Nguyễn Quốc Duy, Võ Duy Phong, Quang Minh Trí, Dương Nhật Huỳnh Huy, Lương Chí Quyền; 3.Phan Bội Châu-TBI/ Lê Văn Dũng, Lê Đức Duy, Dương Bách Tùng, Nguyễn Chí Nhân;
THPT:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Mạnh Cang, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Thi, Phùng Vĩnh Khương; 2.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Nguyễn Tuấn Hùng, Nguyễn Quyết Tiến, Đoàn Triều, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Văn Lộc; 3.Trần Đại Nghĩa-Q01/ Nguyễn Quốc Huy, Trịnh Quốc Hoàng, Võ Văn Hải, Lê Nguyễn Anh Việt, Hồ Hiệp.
Nữ:
Tiểu học: 1.Qui Đức-BCH/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Trần Nguyễn Hoàng Linh, Hồ Thị Thủy Tiên; 2.Phan Châu Trinh-TBI/ Nguyễn Huy Thiên Thơ, Nguyễn Ngọc Thùy Trang, Lê Nguyễn Gia Thảo; 3.Minh Khai-GVA/ Nguyễn Trần Kim Ngân, Lý Hoàng Thu Cúc, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phạm Ngọc Khánh Linh;
THCS - lớp 6-7:
1.Colette-Q03/ Trần Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hoàng Yến, Hồ Liễu Anh Thư, Chu Kim Phượng, Nguyễn Minh Nhật Linh; 2.Ngô Tất Tố-PNH/ Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Trần Ngọc Ngân, Ngô Hoàng An; 3.Trần Văn Ơn-Q01/ Cao Phương Thanh, Hoàng Kim Cương, Trần Thị Phương Ngọc, Trần Thị Phương Thảo;
THCS - lớp 8-9:
1.Hiệp Bình-TĐU/ Trần Thùy Trang, Trần Ngọc Thủy Tiên, Nguyễn Thị Nhật Thực, Nguyễn Thị Hoàng Oanh; 2.Ngô Tất Tố-PNH/ Huỳnh Thảo Nguyên, Lưu Ngân Phượng, Nguyễn Minh Hương; 3.Colette-Q03/ Ngưyễn Thùy Vy, Ngô Thị Bảo Trân, Phan Hoàng Thảo, Thái Lai Thị Minh Trang, Trần Thị Thanh Thúy;
THPT:
1.Bùi Thị Xuân-Q01/ Bùi Châu Ý Nhi, Đàm Thị Ngọc Phượng, Trần Lê Thanh Quyên, Phạm Thùy Dung, Nguyễn Ngọc Trâm; 2.Lê Hồng Phong-Q05/ Ngô Thị Thu Nga, Hà Phạm Đoan Trang, Tô Minh Ngọc, Trương Lý Tú Trinh; 3.Trần Phú-TBI/ Nguyễn Hoàng Nhật Tiên, Phạm Ngọc Xuân, Võ Thị Hương.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận 3, 3.Quận Thủ Đức.

9.CỜ TƯỚNG TRUYỀN THỐNG 19/ 5
28~30/ 5 tại Trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận Phú Nhuận; 114VĐV: Q01 (10), Q04 (10), Q05 (10), Q06 (9), Q08 (4), Q10 (10), Q11 (5), BTH (6), TBI (10), PNH (20), GVA (5), TĐU (10), BN (5)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trương Lê Hoàng TBI, 2.Trần Quốc Việt Q08, 3.Đào Quốc Hưng TĐU;
Bàn 2:
1.Võ Minh Nhất Q10, 2.Trương Á Minh Q11, 3.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04;
Bàn 3:
1.Phan Tri Châu Q08, 2.Dương Thanh Danh Q05, 3.Nguyễn Anh Hoàng Q04;
Bàn 4:
1.Trần Chánh Tâm Q04, 2.Tô Thiên Tường TĐU, 3.Trần Anh Tuấn GVA;
Bàn 5:
1.Nguyễn Hoàng Lâm Q01, 2.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 3.Ngô Ngọc Minh Q11
Nữ:
Bàn 1: 1.Lê Thị Hương Q04, 2.Ngô Lan Hương Q05, 3.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH;
Bàn 2:
1.Trần Tuệ Doanh Q05, 2.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 3.Đàm Thị Thùy Dung TĐU;
Bàn 3:
1.Trần Thùy Trang TĐU, 2.Nguyễn Bá Minh Hà BTH, 3.Đoàn Thị Anh Vũ Q01;
Bàn 4:
1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Nguyễn Thị Nhật Thực Q10, 3.Lương Thị Phương Ngọc Q04;
Bàn 5:
1.Nguyễn Thị Phương Vy Q10, 2.Hoàng Vũ Thường Q01, 3.Hà Phạm Đoan Trang Q06;
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hoàng Lâm; 2.Q08/ Trần Quốc Việt, Hồ Tứ Hải, Phan Tri Châu, Nguyễn Văn Mười; 3.Q05/ Diệp Khai Nguyên, Mong Nhi, Dương Thanh Danh, Mai Xuân Cường, Nguyễn Đắc Nguyên Khôi
Nữ: 1.Q04/ Lê Thị Hương, Phan Quỳnh Như, Lương Thị Phương Dung, Lương Thị Phương Ngọc, Trần Thị Quỳnh Anh; 2.BTH/ Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo, Trần Thị Ngọc Thơ, Nguyễn Bá Minh Hà; 3.Q05/ Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Ngô Thị Thu Nga, Tô Minh Ngọc, Lê Kiết Trinh.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 4, 2.Quận Thủ Đức, 3.Quận 5

10.CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU
19~23/ 6 tại Trung tâm TDTT Quận 1, 208VĐV: Q01 (23), Q03 (15), Q04 (8), Q05 (19), Q06 (15), Q08 (2), Q10 (11), Q11 (6), Q12 (7), BTH (12), TBI (6), PNH (13), GVA (14), TĐU (16), BCH (8), BTA (7), CCH (9), NTN (17)
CÁ NHÂN
Nam:
9t:
1.Nguyễn Trung Nghĩa BCH, 2.Trần Hoài Minh Quân PNH, 3.Lê Quang Nhật Q05;
11t:
1.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 2.Ngô Hồng Thuận BTA, 3.Trần Trung Tín Q06;
13t:
1.Dương Nhựt Huỳnh Huy GVA, 2.Nguyễn Đình Hưng Q01, 3.Phạm Đại Dương CCH;
15t:
1.Nguyễn Quốc Duy Q05, 2.Trần Thanh Tân TĐU, 3.Nguyễn Đức Tuân NTN;
Nữ:
9t:
1.Võ Thị Ngọc Châu Q01, 2.Lê Ngọc Thảo Hiền Q12, 3.Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Q05;
11t:
1.Nguyễn Thị Thùy Dung GVA, 2.Võ Thị Thu Hằng CCH, 3.Nguyễn Phúc Yến Trinh BTH;
13t:
1.Cao Phương Thanh Q01, 2.Hoàng Kim Cương Q01, 3.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU;
15t:
1.Trần Thùy Trang TĐU, 2.Nguyễn Thùy Vy Q03, 3.Lê Kiết Trinh Q05;
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
9t:
1.PNH/ Trần Hoài Minh Quân, Lữ Hoàng Phong; 2.Q05/ Lê Quang Nhật, Trần Thanh Tâm; 3.TĐU/ Ngô Thành Tín, Lê Quốc Kiên;
11t:
1.BTA/ Ngô Hồng Thuận, Nguyễn Bảo Quý; 2.Q01/ Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Đôn Phú Lộc; 3.NTN/ Bùi Xuân Vinh, Huỳnh Tấn Hải;
13t:
1.Q01/ Nguyễn Đình Hưng, Phùng Thanh Vinh; 2.GVA/ Dương Nhựt Huỳnh Huy, Lê Anh Minh; 3.CCH/ Phạm Đại Dương, Lê Hoàng Nam;
15t:
1.Q05/ Nguyễn Quốc Duy, Lương Chí Quyền; 2.BTH/ Trần Minh Quân, Võ Viết Thới; 3.Q11/ Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Trần Đăng Khoa
Nữ:
9t:
1.Q12/ Lê Ngọc Thảo Hiền, Trần Kim Châu; 2.Q01/ Võ Thị Ngọc Châu, Lê Thảo Minh; 3.Q05/ Nguyễn Huỳnh Bảo Trân, Phạm Hoàng Khánh Linh;
11t:
1.GVA/ Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Trần Kim Ngân; 2.BTH/ Nguyễn Phúc Yến Trinh, Huỳnh Ngọc Thu Hương; 3.BCH/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Trần Nguyễn Hoàng Linh;
13t:
1.Q01/ Cao Phương Thanh, Hoàng Kim Cương; 2.Q03/ Nguyễn Hoàng Yến, Trần Thị Quỳnh Anh; 3.PNH/ Nguyễn Thị Hải Hà, Ngô Hoàng An;
15t:
1.TĐU/ Trần Thùy Trang, Nguyễn Thị Nhật Thực; 2.Q03/ Nguyễn Thùy Vy, Nguyễn Thị Bảo Trân; 3.PNH/ Huỳnh Thảo Nguyên, Lưu Ngân Phượng
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận Gò Vấp, 3.Quận 5

11.CỜ TƯỚNG A2
28/ 9-8/ 10 tại Trung tâm TDTT Quận 1, 168VĐV: Q01 (25), Q03 (6), Q04 (15), Q05 (15), Q06 (7), Q07 (5), Q08 (5), Q10 (5), Q11 (5), Q12 (10), BTH (8), TBI (5), PNH (8), GVA (8), TĐU (20), BCH (5), BTA (4), TPH (9), BN (3)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Diệp Khai Nguyên Q05, 2.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04, 3.Trần Đăng Quang Q01, 4.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 5.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 6.Diệp Doanh Khai Q05, 7.Mai Xuân Cường Q05, 8.Diệp Năng Quyền Q10, 9.Trần Chánh Tâm Q04, 10.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 11.Hồ Tứ Hải Q08, 12.Võ Minh Nhất TĐU, 13.Ngô Quang Phẩm Q01, 14.Dương Thanh Danh Q05, 15.Lê Văn Bình Q01, 16.Bùi Văn Hiền Q07, 17.Phan Tri Châu Q08, 18.Ngô Ngọc Minh Q11, 19.Huỳnh Thanh Sang TĐU, 20.Lâm Kim Vân Q06
Nữ: 1.Trần Thùy Trang TĐU, 2.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 3.Phan Quỳnh Như Q04, 4.Cao Phương Thanh Q01, 5.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 6.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 7.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 8.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 9.Hồ Thị Minh Tuyền Q03, 10.Mai Thanh Hương TPH, 11.Nguyễn Thị Thanh Nga Q03, 12.Ngô Thị Tuyết Nga TĐU, 13.Hà Phạm Đoan Trang Q06, 14.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 15.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 16.Nguyễn Thùy Vy Q03, 17.Nguyễn Hoàng Yến Q03, 18.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 19.Nguyễn Ngọc Dung Q04, 20.Hồ Song Nhất TĐU
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q05/ Diệp Khai Nguyên, Diệp Doanh Khai, Mai Xuân Cường; 2.Q04/ Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Nguyễn Anh Hoàng, Trần Chánh Tâm; 3.TĐU/ Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Hữu Hùng, Võ Minh Nhất
Nữ: 1.TĐU/ Trần Thùy Trang, Nguyễn Thị Phương Vy, Trần Ngọc Thủy Tiên; 2.Q01/ Cao Phương Thanh, Đàm Thị Ngọc Phượng, Đoàn Thị Anh Vũ; 3.Q03/ Hồ Thị Minh Tuyền, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thùy Vy
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 4, 3.Quận 1

Thi đấu từ 20 đến 27/9 tại Câu lạc bộ đa năng, số143 Nguyễn Du, quận 1. Số lượng tham dự :Quận 1: 12; Quận 3: 12; Quận 4: 16; Quận 5: 16; Quận 6: 6; Quận 8: 13; Quận Bình Thạnh: 5; Quận Gò Vấp: 5; Quận Tân Bình: 5; Quận Thủ Đức: 14; Quận Tân Phú: 8; Quận Bình Tân: 5; Huyện Bình Chánh: 5; Bình Phước: 4.

Giải cờ Vua hạng A thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố từ ngày 22/8 đến 31/8/2010 với thể loại thi đấu cờ tiêu chuẩn. Đây là giải tổ chức hằng năm, kiểm tra lực lượng bộ môn cờ vua, phát hiện những tài năng mới cung cấp cho lực lượng đội tuyển thành phố, tạo điều kiện cho các VĐV nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị thi đấu các giải toàn quốc 2010 với thành phần VĐV tham dự không hạn chế độ tuổi.

KẾT QUẢ THI ÐẤU
CÁC GIẢI CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2003

CỜ VUA

1. CỜ VUA VÔ ĐỊCH
04~12/ 1 tại TT Văn hóa quận Phú Nhuận; 46VĐV: Q01 (5), Q03 (11), Q05 (2), Q10 (4), BTH (5), TBI (8), PNH (8), TĐU (2), BCH (1)
Nam: 1.Lý Hồng Nguyên Q01, 2.Phạm Minh Hoàng Q03, 3.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 4.Lê Quang Liêm PNH, 5.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 6.Phạm Chương BTH, 7.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 8.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 9.Lê Quang Long PNH, 10.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 11.Vũ Huy Hoàng Q05, 12.Chu Quốc Thịnh Q10, 13.Tôn Thất Như Tùng TBI, 14.Võ Thành Công Q01, 15.Nguyễn Trường An PNH, 16.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 17.Nguyễn Văn Viện Q10, 18.Nguyễn Mai Đức Trí TBI, 19.Hoàng Thiên BTH, 20.Trịnh Xuân Hùng TBI, 21.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 22.Võ Thiện Duy TBI, 23.Ngô Ngọc Quang Q03, 24.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 25.Đặng Văn Dũng TBI, 26.Trần Đức Tân PNH, 27.Trịnh Linh Thơ PNH.
Nữ: 1.Lê Kiều Thiên Kim Q05, 2.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Văng Thị Thu Hằng BTH, 4.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 5.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 6.Đỗ Thị Diễm Hương Q03, 7.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 8.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 9.Trần Thị Hồng Thúy BCH, 10.Nguyễn Minh Trang Q01, 11.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 12.Lương Bích Ngọc BTH, 13.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01, 14.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 15.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 16.Nguyễn Minh Kim PNH, 17.Đỗ Ngọc Phương Linh PNH, 18.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TBI, 19.Lê Vũ Hà Phương TBI.

2. CỜ VUA VÔ ĐỊCH HỌC SINH NH 2002-2003
15/ 2~9/ 3 tại TT TDTT quận 1; 740VĐV: Q01 (68), Q03 (73), Q04 (58), Q05 (86), Q06 (52), Q07 (5), Q08 (5), Q10 (58), Q11 (15), Q12 (12), BTH (57), TBI (79), PNH (79), GVA (48), TĐU (31), BCH (14)
CỜ TIÊU CHUẨN
Nam:
Tiểu học: 1.Hứa Thiên Tân/ Trần Quang Diệu Q03, 2.Phạm Quang Minh/ Minh Đạo Q05, 3.Nguyễn Thanh Phương/ Đinh Tiên Hoàng Q01;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quang Liêm/ Cầu Kiệu PNH, 2.Vũ Huy Hoàng/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 3.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10;
THCS - lớp 8-9:
1.Lý Hồng Nguyên/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 2.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 3.Nguyễn Ngọc Phụng/ Hoàng Văn Thụ Q10;
THPT:
1.Dương Quốc Minh/ Mạc Đỉnh Chi Q06, 2.Ngô Minh Chính/ Phú Nhuận PNH, 3.Võ Thành Công/ Lê Hồng Phong Q05.
Nữ:
Tiểu học: 1.Lê Hoàng Trân Châu/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 2.Nguyễn Ngọc Phương Khanh/ Kết Đoàn Q01, 3.Nguyễn Minh Kim/ Trung Nhất PNH;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 2.Vũ Thị Minh Hảo/ Nguyễn Gia Thiều TBI, 3.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Colette Q03, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Colette Q03, 3.Phạm Thị Ngọc Tú/ Lê Quý Đôn TĐU;
THPT:
1.Huỳnh Mai Phương Dung/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Nguyễn Minh Trang/ Trưng Vương Q01.
CỜ NHANH
Nam:
Tiểu học: 1.Phạm Quang Minh/ Minh Đạo Q05, 2.Nguyễn Thanh Phương/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 3.Trần Đức Anh/ Trần Bình Trọng Q05;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quang Liêm/ Cầu Kiệu PNH, 2.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Hoàng Văn Thụ Q10, 3.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10;
THCS - lớp 8-9:
1.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 2.Lý Hồng Nguyên/ Thực Nghiệm Sư Phạm Q05, 3.Huỳnh Minh Tài/ Colette Q03;
THPT:
1.Hoàng Minh Phong/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Võ Hoàng Anh Tuấn/ Nguyễn Trãi Q04, 3.Ngô Minh Chính/ Phú Nhuận PNH.
Nữ:
Tiểu học: 1.Lê Hoàng Trân Châu/ Đinh Tiên Hoàng Q01, 2.Nguyễn Thảo Hân/ Đống Đa TBI, 3.Trần Đặng Hồng Liên/ Nguyễn Thái Sơn Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Gia Thiều TBI, 2.Dương Nguyễn Minh Tâm/ Nguyễn Gia Thiều TBI, 3.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01;
THCS - lớp 8-9: 1.Phạm Thị Ngọc Tú/ Lê Quý Đôn TĐU, 2.Nguyễn Quỳnh Anh/ Colette Q03, 3.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Colette Q03;
THPT:
1.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Huỳnh Mai Phương Dung/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Đinh Khánh Vân/ Lê Quý Đôn Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học: 1.Trần Bình Trọng-Q05/ Trần Đức Anh, Lâm Vĩnh Phát, Đinh Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Văn Thanh Danh, Tiêu Thành Luân; 2.Trần Quốc Toản-TBI/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Bùi Minh Thiên, Đào Anh Tuấn, Đặng Tuấn Nhật Tiên; 3.Trần Quang Diệu-Q03/ Hứa Thiên Tân, Ngũ Như Long, Phan Tấn Đạt, Nguyễn Vũ Thiên Phú, Nguyễn Huy Tín;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Du-Q01/ Mai Nguyễn Phát, Lê Hà Việt Luân, Vũ Lê Thái Minh, Lê Hoàng Việt; 2.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Nguyễn Đăng Tiến Lực, Lương Quang Nhật Minh, Nguyễn Hải Đảo, Phạm Hải Sơn, Phạm Đức Ngọc; 3.Lê Văn Tám-BTH/ Nguyễn Đăng Phan, Nguyễn Xuân Bách, Trần Minh Quân;
THCS - lớp 8-9:
1.Hoàng Văn Thụ-Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Võ Dương, Nguyễn Ngọc Hiệp; 2.Cầu Kiệu-PNH/ Lê Quang Liêm, Lê Quang Long, Nguyễn Vũ Minh Toàn, Vũ Duy Thịnh, Ngô Chính Lập; 3.Colette-Q03/ Huỳnh Minh Tài, Nguyễn Thành Nghĩa, Lê Phương An, Nguyễn Hoàng Nhân;
THPT:
1.Nguyễn Thượng Hiền-TBI/ Trần Thanh Tâm, Trịnh Xuân Hùng, Nguyễn Duy Thạch, Tôn Thất Như Nhật, Phạm Quốc Bảo; 2.Lê Quý Đôn-Q03/ Hoàng Minh Phong, Nguyễn Tiến Đạt, Dương Hoàng Thanh Linh; 3.Lê Hồng Phong-Q05/ Thái Thanh Cao, Lê Ngọc Trường Lâm, Nguyễn Ngọc Vũ Thảo, Bùi Quốc Duy, Võ Thành Công.
Nữ:
Tiểu học: 1.Đống Đa-TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Trúc Mai Uyên, Nguyễn Ngọc Thu Hiền, Nguyễn Thanh Linh Đan, Nguyễn Ngọc Thanh Hiền; 2.Trung Nhất-PNH/ Nguyễn Minh Kim, Đỗ Ngọc Phương Linh, Vũ Thụy Thủy Tiên; 3.Nguyễn Thái Sơn-Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Hà Thảo Nguyên, Lê Ngọc Hân;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Du-Q01/ Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Bảo Lộc, Nguyễn Thị Bình Minh, Trần Ngọc Phương Ngọc, Bùi Diễm Tiên; 2.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Dương Nguyễn Minh Tâm, Vũ Thị Minh Hảo, Nguyễn Thùy Bảo Ngân,
Bàn g Vũ Quỳnh Hoa; 3.Thực Nghiệm Sư Phạm-Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Phú Ngọc, Vương Thúy Chi;
THCS - lớp 8-9:
1.Colette-Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền, Nguyễn Đức Ngọc Uyên; 2.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Nguyễn Thanh Trà My, Phạm Hồng Phước, Trần Diễm Đông Tuyền; 3.Lê Quý Đôn-TĐU/ Phạm Thị Ngọc Tú, Trần Nguyễn Uyên Linh, Nguyễn Thị Kiều Thu, Phạm Thảo Nguyên, Nguyễn Hương Thảo;
THPT:
1.Lê Quý Đôn-Q03/ Huỳnh Mai Phương Dung, Đinh Khánh Vân, Đỗ Thị Diễm Hương; 2.Nguyễn Thượng Hi̅n-TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Lê Thị Tố Loan, Đặng Thị Thanh Huyền, Huỳnh Nguyệt Nhất Phương, Lê Thị Thúy; 3.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Xuân Hương Mai, Hoàng Thị Triều Nghi, Tăng Mỹ Diêu, Trương Mỹ Kiên, Lê Thị Thu Trang.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 1, 3.Quận Tân Bình

3. CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH
15~16/ 3 tại TT Văn hóa quận Phú Nhuận; 66VĐV: Q01 (10), Q03 (7), Q05 (10), Q10 (4), BTH (10), TBI (5), PNH (10), TĐU (10)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Phạm Minh Hoàng Q03, 2.Trần Chí Thành Q03, 3.Trần Đức Hòa Khánh TĐU, 4.Lý Hồng Nguyên Q01, 5.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 6.Phạm Chương BTH.
Nữ: 1.Ngô Huyền Châu BTH, 2.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 3.Văng Thị Thu Hằng BTH, 4.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 5.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 6.Đỗ Thị Diễm Hương Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03/ Phạm Minh Hoàng, Trần Chí Thành, Ngô Ngọc Quang; 2.TĐU/ Trần Đức Hòa Khánh, Huỳnh Tuấn Bá, Vũ Trung Hiếu; 3.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Long.
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Hương; 2.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Lê Bảo Phương, Nguyễn Ngọc Phương Khanh; 3.BTH/ Ngô Huyền Châu, Văng Thị Thu Hằng, Lương Bích Ngọc.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Thủ Đức, 3.Quận Bình Thạnh

4. CỜ VUA NĂNG KHIẾU
07~12/ 6 tại TT Văn hóa Thể thao quận Tân Bình; 421VĐV: Q01 (41), Q03 (57), Q04 (14), Q05 (49), Q06 (15), Q08 (9), Q10 (30), Q11 (9), BTH (25), TBI (74), PNH (20), GVA (30), TĐU (30), BCH (18)
CỜ TIÊU CHUẨN
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Đào Quốc Cường TBI, 2.Chế Quốc Hữu Q03, 3.Phạm Việt Nam PNH;
9t:
1.Trần Quang Khải Q10, 2.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 3.Trần Ngô Thiên Phú TĐU;
11t:
1.Phạm Phúc Đức TBI, 2.Đỗ Đức Minh Q03, 3.Dương Hoàng Thi TBI;
13t:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 2.Tôn Thất Như Tùng TBI, 3.Vũ Huy Hoàng Q05;
15t:
1.Phạm Chương BTH, 2.Lê Quang Long PNH, 3.Lý Hồng Nguyên Q01.
Nữ:
7t: 1.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 2.Phạm Hồng Minh Q08, 3.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10;
9t:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 3.Phan Thị Hồng La TBI;
11t:
1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03;
13t:
1.Lê Bảo Phương Q01, 2.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 3.Phan Thế Hồng Thy Q05;
15t:
1.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 2.Lê Vũ Hà Phương TBI, 3.Vũ Thị Minh Tâm Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.BCH/ Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Trung Nghĩa; 2.TBI/ Đào Quốc Cường, Nguyễn Quang Phúc; 3.Q03/ Chế Quốc Hữu, Nguyễn Tuấn Minh;
9t:
1.TBI/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Bùi Minh Thiên; 2.TĐU/ Trần Ngô Thiên Phú, Nguyễn Vũ Hoàng Phương; 3.Q03/ Hầu Vĩnh Huy, Ngũ Như Long;
11t:
1.TBI/ Phạm Phúc Đức, Dương Hoàng Thi; 2.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 3.PNH/ Trần Đức Khoa, Trương Phi Khanh;
13t:
1.TBI/ Tôn Thất Như Tùng, Nguyễn Hải Đảo; 2.Q05/ Vũ Huy Hoàng, Vũ Đình Phúc Thịnh; 3.BTH/ Nguyễn Xuân Bách, Trần Nguyên Khôi;
15t:
1.Q01/ Lý Hồng Nguyên, Nguyễn Minh Tuấn; 2.Q03/ Nguyễn Thành Nghĩa, Lê Phương An; 3.TBI/ Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Mai Đức Trí.
Nữ:
7t: 1.Q05/ Nguyễn Thanh Vy, Huỳnh Ngọc Xuân Mai; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Nguyễn Ngọc Thanh Trúc; 3.Q03/ Lê Đỗ Thái Anh, Nguyễn Khuê Anh Tú;
9t:
1.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 2.BTH/ Đỗ Thị Thu Thảo, Đỗ Thị Thanh Thảo; 3.Q03/ Lương Hoàng Lê Uyên, Lê Ngọc Hân;
11t:
1.Q03/ Trần Đặng Hồng Liên, Lê Ngọc Thảo Nguyên; 2.BCH/ Trần Thị Diễm Hương, Khưu Mộng Khiết Lam; 3.Q01/ Lê Hoàng Trân Châu, Đào Ngọc Phượng;
13t:
1.TBI/ Dương Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thùy Bảo Ngân; 2.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Trương Hoàng Bảo Trinh; 3.Q01/ Lê Bảo Phương, Nguyễn Thị Bình Minh;
15t:
1.Q03/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Minh Tâm; 2.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Phạm Hồng Phước; 3.TĐU/ Trần Nguyễn Uyên Linh, Trần Kim Thanh.
CỜ NHANH
CÁ NHÂN
Nam:
7t: 1.Nguyễn Trọng Nhân BCH, 2.Chế Quốc Hữu Q03, 3.Đào Quốc Cường TBI;
9t:
1.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 2.Trần Quang Khải Q10, 3.Trần Ngô Thiên Phú TĐU;
11t:
1.Trần Đức Khoa PNH, 2.Đỗ Đức Minh Q03, 3.Hứa Thiên Tân Q03;
13t:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 2.Nguyễn Hải Đảo TBI, 3.Vũ Huy Hoàng Q05;
15t:
1.Lê Quang Long PNH, 2.Phạm Chương BTH, 3.Nguyễn Ngọc Phụng Q10.
Nữ:
7t: 1.Phạm Hồng Minh Q08, 2.Nguyễn Thanh Vy Q05, 3.Nguyễn Ngọc Thanh Trà Q10;
9t:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Trương Trần Loan Ngọc Q05, 3.Nguyễn Thị Thạch Thảo Q10;
11t:
1.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 2.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 3.Khưu Mộng Khiết Lam BCH;
13t:
1.Phan Thế Hồng Thy Q05, 2.Nguyễn Thùy Bảo Ngân TBI, 3.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI;
15t:
1.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 2.Vũ Thị Minh Tâm Q03, 3.Lê Vũ Hà Phương TBI.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
7t: 1.Q03/ Chế Quốc Hữu, Nguyễn Tuấn Minh; 2.BCH/ Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Trung Nghĩa; 3.TBI/ Đào Quốc Cường, Nguyễn Quang Phúc;
9t:
1.TBI/ Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Bùi Minh Thiên; 2.TĐU/ Trần Ngô Thiên Phú, Nguyễn Vũ Hoàng Phương; 3.Q01/ Đặng Hoàng Sơn, Lưu Vĩnh Phúc;
11t:
1.Q03/ Đỗ Đức Minh, Hứa Thiên Tân; 2.TBI/ Phạm Phúc Đức, Dương Hoàng Thi; 3.PNH/ Trần Đức Khoa, Trương Phi Khanh;
13t:
1.TBI/ Nguyễn Hải Đảo, Tôn Thất Như Tùng; 2.Q05/ Vũ Huy Hoàng, Vũ Đình Phúc Thịnh; 3.PNH/ Trần Đức Tân, Nguyễn Trường An;
15t:
1.BTH/ Phạm Chương, Dương Thiện Chương; 2.Q01/ Lý Hồng Nguyên, Nguyễn Minh Tuấn; 3.TBI/ Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Mai Đức Trí.
Nữ:
7t: 1.Q05/ Nguyễn Thanh Vy, Huỳnh Ngọc Xuân Mai; 2.Q10/ Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Nguyễn Ngọc Thanh Trúc; 3.Q03/ Lê Đỗ Thái Anh, Nguyễn Khuê Anh Tú;
9t:
1.TBI/ Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoài Bảo Duyên; 2.Q05/ Trương Trần Loan Ngọc, Tiêu Thùy Bích Thu; 3.Q03/ Lương Hoàng Lê Uyên, Lê Ngọc Hân;
11t:
1.Q03/ Lê Ngọc Thảo Nguyên, Trần Đặng Hồng Liên; 2.BCH/ Khưu Mộng Khiết Lam, Trần Thị Diễm Hương; 3.Q05/ Nguyễn Thị Hoa Hồng, Nguyễn Phú Hậu;
13t:
1.TBI/ Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Dương Nguyễn Minh Tâm; 2.Q05/ Phan Thế Hồng Thy, Trương Hoàng Bảo Trinh; 3.Q01/ Lê Bảo Phương, Nguyễn Thị Bình Minh;
15t:
1.Q03/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Minh Tâm; 2.TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Phạm Hồng Phước; 3.TĐU/ Trần Nguyễn Uyên Linh, Trần Kim Thanh.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận 3, 3.Quận 1

5. CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ
17~19/ 10 tại TT Văn hóa Thể thao quận Tân Bình; 114VĐV: Q01 (12), Q03 (12), Q05 (12), Q06 (6), Q08 (6), Q10 (12), Q11 (6), BTH (12), TBI (24), TĐU (12)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trần Đức Hòa Khánh TBI, 2.Lê Quang Liêm PNH, 3.Tống Thái Hùng BTH;
Bàn 2:
1.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 2.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 3.Lê Hiền Thục TBI;
Bàn 3:
1.Phạm Chương BTH, 2.Lê Quang Long PNH, 3.Nguyễn Ngọc Phụng Q10;
Bàn 4:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 2.Tôn Thất Như Tùng TBI, 3.Trần Đức Anh Q05;
Bàn 5:
1.Phạm Phúc Đức TBI, 2.Hà Duy Điển Q03, 3.Đỗ Đình Đông TĐU;
Bàn 6:
1.Huỳnh Lâm Bình Nguyên TBI, 2.Nguyễn Trường An PNH, 3.Trần Ngô Thiên Phú TĐU.
Nữ:
Bàn 1: 1.Nguyễn Quỳnh Anh Q03, 2.Nguyễn Phú Ngọc Thiện TBI, 3.Nguyễn Minh Trang Q01;
Bàn 2:
1.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 2.Ngô Huyền Châu BTH, 3.Võ Phương Nghi TBI;
Bàn 3:
1.Đỗ Thị Diễm Hương Q03, 2.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 3.Nguyễn Thanh Trà My TBI;
Bàn 4:
1.Lê Hoài Bảo Duyên TBI, 2.Phan Thế Hồng Thy Q05, 3.Nguyễn Ngọc Phương Khanh Q01;
Bàn 5:
1.Lê Bảo Phương Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên Q03, 3.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI;
Bàn 6:
1.Nguyễn Thảo Hân TBI, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Nguyễn Thị Minh Trà Q10.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Long, Nguyễn Phi Khanh, Trần Đức Khoa, Nguyễn Trường An; 2.BTH/ Tống Thái Hùng, Nguyễn Thị Thanh An, Phạm Chương, Nguyễn Xuân Bách; 3.TBI/ Trần Thanh Tâm, Lê Hiền Thục, Nguyễn Mai Đức Trí, Tôn Thất Như Tùng, Phạm Phúc Đức, Bùi Minh Thiên.
Nữ: 1.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Đỗ Thị Diễm Hương, Lê Ngọc Thảo Nguyên, Trần Đặng Hồng Liên; 2.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Võ Phương Nghi, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Thùy Bảo Ngân, Dương Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thảo Hân; 3.Q01/ Nguyễn Minh Trang, Hoàng Hải Bình, Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, Lê Bảo Phương, Đỗ Thị Thanh Thảo.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Tân Bình, 2.Quận Bình Thạnh, 3.Quận 3

6. CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NH 2003-2004
6~23/ 11 tại TT TDTT quận 1; 856VĐV: Q01 (82), Q03 (101), Q04 (40), Q05 (106), Q06 (42), Q08 (44), Q09 (38), Q10 (60), Q11 (32), BTH (39), TBI (98), PNH (71), GVA (46), TĐU (46), BCH (9), NBE (2)
CỜ TIÊU CHUẨN
Nam:
Tiểu học - lớp 1-3:
1.Vũ Quang Quyền/ Kim Đồng GVA, 2.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Chiểu TĐU, 3.Bùi Minh Thiên/ Trần Quốc Toản TBI;
Tiểu học - lớp 4-5:
1.Trần Quang Khải/ Dương Minh Châu Q10, 2.Đỗ Đức Minh/ Nguyễn Thái Sơn Q03, 3.Nguyễn Việt Nam/ Tô Hiến Thành Q10;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Ngọc Hiệp/ Hoàng Văn Thụ Q10, 2.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10, 3.Phạm Phúc Đức/ Quang Trung TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 2.Lê Quang Long/ Cầu Kiệu PNH, 3.Nguyễn Minh Tuấn/ Võ Trường Toản Q01;
THPT - lớp 10:
1.Lý Hồng Nguyên/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Huỳnh Minh Tài/ Lê Quý Đôn Q03, 3.Nguyễn Minh Trí/ Phú Nhuận PNH;
THPT - lớp 11-12:
1.Hoàng Minh Phong/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Võ Thành Công/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Ngô Minh Chính/ Phú Nhuận PNH.
Nữ:
Tiểu học - lớp 1-3:
1.Nguyễn Thị Thạch Thảo/ Tô Hiến Thành Q10, 2.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 3.Lê Thanh Phương Uyên/ Lê Ngọc Hân Q01
Tiểu học - lớp 4-5: 1.Nguyễn Ngọc Phương Khanh/ Kết Đoàn Q01, 2.Nguyễn Thảo Hân/ Đống Đa TBI, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Nguyễn Thanh Tuyền Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03, 3.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 2.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Colette Q03, 3.Lê Vũ Hà Phương/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THPT - lớp 10: 1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Thanh Trà My/ Nguyễn Thượng Hiền TBI;
THPT - lớp 11-12:
1.Nguyễn Minh Trang/ Trưng Vương Q01, 2.Hoàng Thị Triều Nghi/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Trương Mỹ Kiên/ Lê Hồng Phong Q05.
CỜ NHANH
Nam:
Tiểu học - lớp 1-3:
1.Bùi Minh Thiên/ Trần Quốc Toản TBI, 2.Trần Ngô Thiên Phú/ Bình Chiểu TĐU, 3.Vũ Quang Quyền/ Kim Đồng GVA; Tiểu học - lớp 4-5: 1.Đỗ Đức Minh/ Nguyễn Thái Sơn Q03, 2.Trần Quang Khải/ Dương Minh Châu Q10, 3.Hứa Thiên Tân/ Trần Quang Diệu Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quang Liêm/ Cầu Kiệu PNH, 2.Phạm Phúc Đức/ Quang Trung TBI, 3.Tôn Thất Như Tùng/ Nguyễn Tri Phương Q10;
THCS - lớp 8-9:
1.Phạm Chương/ Hà Huy Tập BTH, 2.Lê Quang Long/ Cầu Kiệu PNH, 3.Nguyễn Thành Nghĩa/ Colette Q03;
THPT - lớp 10:
1.Lý Hồng Nguyên/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Võ Quang Hà/ Nguyễn Thị Minh Khai Q03, 3.Vũ Nguyễn Minh Toàn/ Phú Nhuận PNH;
THPT - lớp 11-12:
1.Hoàng Minh Phong/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Trịnh Xuân Hùng/ Nguyễn Thượng Hiền TBI, 3.Ngô Minh Chính/ Phú Nhuận PNH.
Nữ:
Tiểu học - lớp 1-3: 1.Nguyễn Ngọc Thanh Trà/ Nhật Tảo Q10, 2.Nguyễn Thị Thạch Thảo/ Tô Hiến Thành Q10, 3.Lê Thanh Phương Uyên/ Lê Ngọc Hân Q01
Tiểu học - lớp 4-5: 1.Lê Hoài Bảo Duyên/ Hoàng Văn Thụ TBI, 2.Tiêu Thùy Bích Thu/ Trần Bình Trọng Q05, 3.Lê Ngọc Thảo Nguyên/ Nguyễn Thanh Tuyền Q03;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Hoàng Trân Châu/ Nguyễn Du Q01, 2.Trần Đặng Hồng Liên/ Colette Q03, 3.Nguyễn Thùy Bảo Ngân/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Thị Thu Hằng/ Colette Q03, 2.Lê Bảo Phương/ Nguyễn Du Q01, 3.Phạm Hồng Phước/ Nguyễn Gia Thiều TBI;
THPT - lớp 10:
1.Nguyễn Quỳnh Anh/ Lê Hồng Phong Q05, 2.Phạm Thị Ngọc Tú/ Lê Quý Đôn TĐU, 3.Trần Thị Kim Phụng/ Bình Phú Q06;
THPT - lớp 11-12:
1.Đỗ Thị Diễm Hương/ Lê Quý Đôn Q03, 2.Hoàng Thị Triều Nghi/ Lê Hồng Phong Q05, 3.Nguyễn Vân Trang/ Võ Thị Sáu BTH.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
Tiểu học - lớp 1-3: 1.Bàu Sen-Q05/ Phan Thế Minh Thiện, Trần Tú, Trần Vĩnh Tiến, Trương Nguyễn Minh Phương; 2.Triệu Thị Trinh-Q10/ Bùi Thiện Thành, Hà Phước Trung, Nguyễn Công Thành; 3.Nguyễn Thái Sơn-Q03/ Nguyễn Minh Thiện, Nguyễn Tuấn Minh, Phạm Phú Quang; 3.Kim Đồng-GVA/ Thái Quang Anh, Nguyễn Văn Minh, Lâm Tấn Huy, Trần Huy Thức, Vũ Quang Quyền;
Tiểu học - lớp 4-5:
1.Trần Quang Diệu-Q03/ Hứa Thiên Tân, Huỳnh Huy Tín, Ngũ Như Long, Nguyễn Vũ Thiên Phú, Phan Tấn Đạt; 2.Trần Quốc Toản-TBI/ Bùi Minh Thiên, Đào Anh Tuấn, Dương Lộc Phúc Nhiên, Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Tạ Xuân Tùng; 3.Triệu Thị Trinh-Q10/ Mai Nguyễn Xuân Trường, Trương Văn Quang Hiển, Vũ Minh Khoa; 3.Minh Khai-GVA/ Lê Đức Thọ, Đặng Thành Khương, Nguyễn Vũ Trường, Nguyễn Hoàng Trí, Nguyễn Ngọc Quý;
THCS - lớp 6-7:
1.Lê Quý Đôn-Q03/ Hà Duy Điển, Nguyễn Đăng Anh, Vũ Luân; 2.Thực Nghiệm Sư Phạm-Q05/ Phạm Duy Minh, Phạm Hữu Nhân, Trần Đức Anh, Võ Trí Tín; 3.Lê Văn Tám-BTH/ Nguyễn Đăng Phan, Nguyễn Xuân Bách, Phan Thiên An; 3.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Dương Hoàng Thi, Phạm Hải Sơn, Trần Duy Minh;
THCS - lớp 8-9:
1.Cầu Kiệu-PNH/ Lê Quang Liêm, Lê Quang Long, Ngô Chính Lập, Nguyễn Minh Thanh, Trần Lý Vũ; 2.Hoàng Văn Thụ-Q10/ Huỳnh Trí Thiện, Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phụng; 3.Colette-Q03/ Lê Nhân Hoàng Trí, Lê Phương An, Nguyễn Hoàng Nhân, Nguyễn Thành Nghĩa; 3.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Lương Quang Nhật Minh, Nguyễn Đăng Tiến Lực, Nguyễn Hải Đảo, Nguyễn Trung Kiên;
THPT - lớp 10:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Mạnh Thìn, Nguyễn Thành Tâm, Trần Quốc Khánh; 2.Lương Văn Can-Q08/ Nguyễn Văn Nhàn, Nguyễn Xuân Vinh, Trần Nam Anh; 3.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Đặng Ngọc Trai, Nguyễn Võ Đăng Khoa, Võ Quang Hà;
THPT - lớp 11-12:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Lâm Hoàng Việt, Lý Hồng Nguyên, Mai Tuấn Anh, Thái Thanh Cao, Võ Thành Công; 2.Lê Quý Đôn-Q03/ Dương Huỳnh Thanh Linh, Hoàng Minh Phong, Huỳnh Minh Tài, Vũ Duy Thịnh; 3.Phú Nhuận-PNH/ Ngô Minh Chính, Nguyễn Minh Trí, Vũ Nguyễn Minh Toàn; 3.Nguyễn Thượng Hiền-TBI/ Nguyễn Duy Thạch, Phạm Quốc Bảo, Trịnh Xuân Hùng.
Nữ:
Tiểu học - lớp 1-3: 1.Bông Sao-Q08/ Nguyễn Minh Hảo, Phạm Hồng Minh, Phạm Hồng Phúc; 2.Lê Ngọc Hân-Q01/ Lê Thanh Phương Uyên, Trần Phương Nga, Văn Mỹ Nghi, Võ Thị Phương Quế, Vũ Thiện Trâm Anh; 3.Trần Quang Diệu-Q03/ Đoàn Quế Thanh, Lê Đỗ Thái Anh, Nguyễn Thị Anh Thư; 3.Triệu Thị Trinh-Q10/ Nguyễn Lê Lam Anh, Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, Sầm Bảo Hân;
Tiểu học - lớp 4-5:
1.Nguyễn Thanh Tuyền-Q03/ Lê Ngọc Thảo Nguyên, Lương Hoàng Lê Uyên, Nguyễn Thị Thanh Lan; 2.Đống Đa-TBI/ Lê Trần Thanh Nga, Nguyễn Song Bảo Anh, Nguyễn Thảo Hân, Phạm Anh Thư, Phạm Huỳnh Thanh Như; 3.Phước Bình-Q09/ Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Trần Phương Thảo, Vũ Thị Xuân Uyên; 3.Lê Văn Sỹ-TBI/ Đinh Phạm Phương Ngọc, Mai Vũ Lan Anh, Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Phan Thị Hồng La, Trần Thủy Tường Vân;
THCS - lớp 6-7:
1.Nguyễn Gia Thiều-TBI/
Bàn g Vũ Quỳnh Hoa, Dương Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Ngọc Thu Hiền, Nguyễn Thanh Linh Đan, Nguyễn Thùy Bảo Ngân; 2.Cầu Kiệu-PNH/ Nguyễn Minh Kim, Phan Thụy Linh Trang, Vũ Thụy Thủy Tiên; 3.Colette-Q03/ Lê Nguyễn Hà Uyên, Trần Đặng Hồng Liên, Trần Xuân Diễm Hương; 3.Vân Đồn-Q04/ Lê Thị Thiên Trang, Lê Vũ Tường Vy, Nguyễn Thị Quốc Vy, Nguyễn Vũ Huyền Trân, Phạm Trần Thảo Vy;
THCS - lớp 8-9:
1.Nguyễn Du-Q01/ Đỗ Thị Bảo Lộc, Hoàng Mỹ Tuyết Hạnh, Lê Bảo Phương, Lê Hoàng Trân Châu, Nguyễn Thị Bình Minh; 2.Nguyễn Gia Thiều-TBI/ Lê Vũ Hà Phương, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh, Trần Diễm Đông Tuyền, Vũ Thị Minh Hảo; 3.Colette-Q03/ Nguyễn Đức Ngọc Uyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Minh Tâm; 3.Vân Đồn-Q04/ Bùi Thị Phương Thảo, Đặng Lâm Anh Thư, Nguyễn Phương Yến, Nguyễn Thị Hương, Phạm Vũ Thuận Trang;
THPT - lớp 10:
1.Lê Hồng Phong-Q05/ Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Nguyễn Uyên Linh; 2.Võ Thị Sáu-BTH/ Bùi Mỹ Hân, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Minh Trân; 3.Nguyễn Thị Minh Khai-Q03/ Bùi Minh Trang, Lê Ngọc Linh, Nguyễn Kim Ngân;
THPT - lớp 11-12:
1.Lê Quý Đôn-Q03/ Đỗ Thị Diễm Hương, Nghiêm Thị Hồng Nguyên, Trần Thanh Thảo, Trần Vũ Minh Trang; 2.Lê Hồng Phong-Q05/ Cao MinhThư, Hoàng Thị Triều Nghi, Trương Mỹ Kiên; 3.Trưng Vương-Q01/ Hoàng Thanh Trà, Lê Bảo Ngọc, Ngô Mai Thanh Trà, Nguyễn Thiên An, Nguyễn Thùy Linh; 3.Nguyễn Thượng Hiền-TBI/ Bùi Hoàng Thảo Quyên, Lê Thị Thúy, Nguyễn Thanh Trà My.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 5, 3.Quận 1

7. CỜ VUA A2
02~10/ 9 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP; 182VĐV: Q01 (30), Q03 (21), Q04 (8), Q05 (17), Q06 (5), Q08 (9), Q10 (8), Q11 (3), Q12 (3), BTH (14), TBI (32), PNH (11), TĐU (9), BCH (5), BN (7)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Nguyễn Ngọc Phụng Q10, 2.Lê Quang Long PNH, 3.Huỳnh Tuấn Bá TĐU, 4.Trịnh Thanh Tú Q04, 5.Chu Quốc Thịnh Q08, 6.Nguyễn Thành Nghĩa Q03, 7.Trần Đức Thuận Q04, 8.Nguyễn Hoàng Hiệp TBI, 9.Nguyễn Ngọc Hiệp Q10, 10.Nguyễn Văn Viện Q10, 11.Lê Hiền Thục TBI, 12.Đặng Văn Dũng Q08, 13.Hoàng Minh Phong TBI, 14.Nguyễn Hải Đảo TBI, 15.Trần Thanh Tâm TBI, 16.Đỗ Đức Minh Q03, 17.Dương Hoàng Thi TBI, 18.Phạm Ngọc Nam BTH, 19.Nguyễn Trường An PNH, 20.Nguyễn Tiến Đạt Q03.
Nữ: 1.Nguyễn Phú Ngọc Thiện TBI, 2.Trần Thị Hồng Thúy BCH, 3.Đỗ Thị Diễm Thúy Q03, 4.Lê Hoàng Trân Châu Q01, 5.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 6.Bùi Diễm Vân BCH, 7.Lê Ngọc Thảo Nguyên Q03, 8.Lê Vũ Hà Phương TBI, 9.Lê Thị Thanh Thủy BCH, 10.Lê Bảo Phương Q01, 11.Đặng Thị Diễm Q04, 12.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 13.Nguyễn Minh Kim PNH, 14.Nguyễn Ngọc Hiền TBI, 15.Phạm Hồng Minh Nguyệt Q05, 16.Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền Q03, 17.Hồ Thị Nguyệt Ánh Q04, 18.Trần Thị Trúc Phương BCH, 19.Phạm Hồng Phước TBI, 20.Lê Hoài Bảo Duyên TBI.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q10/ Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Văn Viện; 2.TBI/ Nguyễn Hoàng Hiệp, Lê Hiền Thục, Hoàng Minh Phong; 3.Q03/ Nguyễn Thành Nghĩa, Đỗ Đức Minh, Nguyễn Tiến Đạt.
Nữ: 1.Q03/ Đỗ Thị Diễm Thúy, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Ngọc Thảo Nguyên; 2.BCH/ Trần Thị Hồng Thúy, Bùi Diễm Vân, Lê Thị Thanh Thủy; 3.TBI/ Nguyễn Phú Ngọc Thiện, Lê Vũ Hà Phương, Dương Nguyễn Minh Tâm.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận Tân Bình, 3.Quận 4

8. CỜ VUA CÁC ĐỘI MẠNH
27-28/ 01 tại TT Văn hóa quận Phú Nhuận; 70VĐV: Q01 (10), Q03 (10), Q08 (5), BTH (10), TBI (10), PNH (15), TĐU (10)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Nguyễn Thị Thanh An BTH, 2.Lê Quang Liêm PNH, 3.Ngô Ngọc Quang Q03;
Bàn 2:
1.Hoàng Minh Phong Q03, 2.Nguyễn Thanh Phúc PNH, 3.Nguyễn Thành Nghĩa Q08;
Bàn 3:
1.Lê Quang Long PNH, 2.Tôn Thất Như Tùng TBI, 3.Hoàng Thiên BTH;
Bàn 4:
1.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 2.Trần Quang Khải Q08, 3.Phan Minh Hiển PNB;
Bàn 5:
1.Tống Thái Hùng BTH, 2.Phạm Phúc Đức TBI, 3.Nguyễn Công Thành Q08.
Nữ:
Bàn 1: 1.Văng Thị Thu Hằng BTH, 2.Phạm Thị Ngọc Tú TĐU, 3.Đỗ Ngọc Phương Linh PNH;
Bàn 2:
1.Ngô Huyền Châu BTH, 2.Huỳnh Mai Phương Dung Q03, 3.Bùi Thanh Hằng TĐU;
Bàn 3:
1.Dương Nguyễn Minh Tâm TBI, 2.Lưu Ngân Phượng PNH,.;
Bàn 4:
1.Nguyễn Thị Thu Hằng Q03, 2.Phan Thụy Linh Trang PNH, 3.Lê Hoài Bảo Duyên TBI;
Bàn 5:
1.Đỗ Thị Diễm Hương Q03, 2.Lê Thanh Phương Uyên BTH, 3.Phan Thị Hồng La TBI.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.PNH/ Lê Quang Liêm, Nguyễn Thanh Phúc, Lê Quang Long; 2.BTH/ Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Thiên, Tống Thái Hùng; 3.Q03/ Ngô Ngọc Quang, Hoàng Minh Phong, Trần Chí Thành, Trịnh Quốc Trọng Nghĩa, Nguyễn Tiến Đạt.
Nữ: 1.BTH/ Văng Thị Thu Hằng, Ngô Huyền Châu, Lê Thanh Phương Uyên; 2.Q03/ Nguyễn Quỳnh Anh, Huỳnh Mai Phương Dung, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Thị Diễm Hương; 3.PNH/ Đỗ Ngọc Phương Linh, Nguyễn Minh Hương, Lưu Ngân Phượng, Phan Thụy Linh Trang, Nguyễn Trần Ngọc Ngân.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Bình Thạnh, 2.Quận Phú Nhuận, 3.Quận 3

CỜ VÂY

9. CỜ VÂY VÔ ĐỊCH
19~21/ 12 tại TT TDTT quận 3; 46VĐV: Q03 (16), Q05 (3), Q11 (6), BTH (7), PNH (3), TBI (3), TĐU (8)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Trần Anh Tuấn Q03, 2.Lê Mai Duy Q03, 3.Bùi Lê Khánh Lâm Q11, 4.Ngô Quốc Huy Q03, 5.Trần Thiện Phước Q03, 6.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 7.Trần Đăng Nguyên Q03, 8.Nguyễn Võ Dương TĐU, 9.Nguyễn Ngọc Hải TĐU, 10.Đỗ Văn Long TBI.
Nữ: 1.Ngô Thị Khánh Chi Q03, 2.Võ Thị Như Hoa Q03, 3.Nguyễn Thị Diễm Hồng Q03, 4.Trần Nguyễn Phương Anh Q11, 5.Vũ Thị Minh Giang Q03, 6.Lương Hoàng Lê Uyên Q03.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03B/ Trần Anh Tuấn, Ngô Quốc Huy; 2.Q03/ Lê Mai Duy, Trần Thiện Phước; 3.Q11/ Bùi Lê Khánh Lâm, Nguyễn Minh Khoa.
Nữ: 1.Q03/ Ngô Thị Khánh Chi, Võ Thị Như Hoa; 2.Q11/ Trần Nguyễn Phương Anh, Vũ Thị Minh Tâm; 3.Q03B/ Vũ Thị Minh Giang, Trương Vân Hà.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 3, 2.Quận 11, 3.Quận Thủ Đức

CỜ TƯỚNG

10. CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH
04~12/ 1 tại TT Văn hóa quận Phú Nhuận; 56VĐV: Q01 (10), Q03 (8), Q04 (2), Q05 (11), Q06 (2), Q08 (2), Q10 (1), Q11 (4), BTH (4), QTÐ (11), BN (1)
Nam: 1.Đào Quốc Hưng TĐU, 2.Mai Xuân Cường Q05, 3.Trương A Minh Q11, 4.Diệp Khai Nguyên Q05, 5.Mai Thanh Minh Q03, 6.Trềnh A Sáng Q11, 7.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 8.Hà Thật Quyền Q11, 9.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 10.Ngô Hồng Phước KS.NB, 11.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 12.Tô Thiên Tường TĐU, 13.Dương Thanh Danh Q05, 14.Diệp Nhuận Khai Q05, 15.Mong Nhi Q05, 16.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 17.Trần Đăng Quang Q01, 18.Trần Quốc Việt Q08, 19.Lê Văn Bình Q01, 20.Luân Trường Vũ BTH, 21.Nguyễn Huy Lam Q01, 22.Nguyễn Thiện Đức TĐU, 23.Ngô Quang Phẩm Q01, 24.Trần Chánh Tâm Q03, 25.Hồ Tứ Hải Q08, 26.Trần Hoàng Mỹ TĐU, 27.Ông Thế Hưng Q06, 28.Nguyễn Nhật Duy Q03, 29.Võ Minh Nhất Q10, 30.Ngô Ngọc Minh Q11.
Nữ: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Lê Thị Hương Q04, 3.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 4.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 5.Trần Tuệ Doanh Q05, 6.Bùi Châu Ý Nhi Q06, 7.Đàm Thị Thuỳ Dung TĐU, 8.Lý Thanh Phương Q01, 9.Hoàng Vũ Thường Q01, 10.Trần Thị Thùy Trang TĐU, 11.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 12.Phan Quỳnh Như Q03, 13.Cao Phương Thanh Q01, 15.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 14.Nguyễn Thùy Vy Q03, 16.Lê Kiết Trinh Q05, 17.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 18.Ngô Thị Tuyết Nga TĐU, 19.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 20.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 21.Đỗ Thúy Anh BTH, 22.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 23.Trần Thị Quỳnh Anh Q03, 24.Lê Đào Tuyết Mai Q03, 25.Nguyễn Thị Năng Q05, 26.Vũ Thị Hồng Nhung Q05.

11. CỜ TƯỚNG CÁC CÂU LẠC BỘ
04~06/ 4 tại Nhà hát Bến Thành; 104VĐV: Q01 (20), Q03 (10), Q04 (10), Q05 (10), Q08 (4), Q09 (10), Q10 (10), Q11 (5), BTH (10), GVA (5), TĐU (10)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trần Quốc Việt Q08, 2.Đào Quốc Hưng TĐU, 3.Mong Nhi Q05;
Bàn 2:
1.Trương Á Minh Q11, 2.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 3.Diệp Khai Nguyên Q05;
Bàn 3:
1.Dương Thanh Danh Q05, 2.Trần Chánh Tâm Q03, 3.Hà Thật Quyền Q11;
Bàn 4:
1.Trần Đăng Quang Q01, 2.Tô Thiên Tường TĐU, 3.Nguyễn Thiện Đức Q10;
Bàn 5:
1.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q09, 2.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 3.Nguyễn Thanh Hùng Q10.
Nữ:
Bàn 1: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo BTH, 3.Lê Thị Hương Q04;
Bàn 2:
1.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 2.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 3.Trần Thị Thùy Trang TĐU;
Bàn 3:
1.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 2.Lưong Thị Phương Ngọc Q04, 3.Nguyễn Bá Minh Hà BTH;
Bàn 4:
1.Hồ Song Nhất Q10, 2.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 3.;
Bàn 5:
1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Nguyễn Thùy Vy Q03, 3.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hoàng Lâm; 2.Q05/ Mong Nhi, Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh; 3.Q03/ Mai Thanh Minh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Nhật Duy, Bùi Văn Hiếu.
Nữ: 1.Q01/ Lý Thanh Phương, Đoàn Thị Anh Vũ, Nguyễn Tuyết Nhung, Đàm Thị Ngọc Phượng, Hoàng Hải Bình; 2.BTH/ Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo, Trần Thị Ngọc Thơ, Nguyễn Bá Minh Hà; 3.Q04/ Lê Thị Hương, Nguyễn Ngọc Dung, Lương Thị Phương Ngọc.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 3, 3.Quận 4

12. CỜ TƯỚNG TRUYỀN THỐNG
19/ 523~25/ 5 tại TT TDTT quận Phú Nhuận; 127VĐV: Q01 (10), Q03 (10), Q04 (10), Q05 (10), Q06 (4), Q08 (4), Q09 (10), Q10 (10), Q11 (5), BTH (10), PNH (20), GVA (5), TĐU (10), BN (9)
CÁ NHÂN
Nam:
Bàn 1: 1.Trần Quốc Việt Q08, 2.Mai Thanh Minh Q03, 3.Nguyễn Anh Hoàng Q04;
Bàn 2:
1.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 2.Trương Á Minh Q11, 3.Diệp Khai Nguyên Q05;
Bàn 3:
1.Trần Đăng Quang Q01, 2.Dương Thanh Danh Q05, 3.Huỳnh Tuấn Bá TĐU;
Bàn 4:
1.Tô Thiên Tường TĐU, 2.Nguyễn Thiện Đức Q10, 3.Chu Đức Quang GVA;
Bàn 5:
1.Nguyễn Phùng Xuân Q10, 2.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q09, 3.Ngô Ngọc Minh Q11.
Nữ:
Bàn 1: 1.Ngô Lan Hương Q05, 2.Lê Thị Hương Q04, 3.Đàm Thị Thùy Dung TĐU;
Bàn 2:
1.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 2.Trần Tuệ Doanh Q05, 3.Nguyễn Ngọc Dung Q04;
Bàn 3:
1.Lê Đào Tuyết Mai Q03, 2.Nguyễn Tuyết Nhung Q01, 3.Nguyễn Thị Năng Q05;
Bàn 4:
1.Hồ Song Nhất TĐU, 2.Trần Ngọc Thủy Tiên Q10, 3.Lưu Ngân Phượng PNH;
Bàn 5:
1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Trần Thị Quỳnh Anh Q03, 3.Nguyễn Thị Nhật Thực Q10.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.Q03/ Mai Thanh Minh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Nhật Duy; 2.Q05/ Mong Nhi, Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh; 3.TĐU/ Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Huỳnh Tuấn Bá, Tô Thiên Tường.
Nữ: 1.Q01/ Lý Thanh Phương, Nguyễn Tuyết Nhung, Hoàng Vũ Thường, Hoàng Hải Bình; 2.Q05/ Ngô Lan Hương, Trần Tuệ Doanh, Nguyễn Thị Năng; 3.TĐU/ Đàm Thị Thùy Dung, Trần Thùy Trang, Hồ Song Nhất, Nguyễn Thị Phương Vy.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 5, 2.Quận Thủ Đức, 3.Quận 1

13. CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU
6~10/ 8 tại TT TDTT quận 3; 186VĐV: Q01 (22), Q02 (5), Q03 (20), Q04 (15), Q05 (17), Q06 (12), Q07 (3), Q08 (3), Q10 (3), Q11 (6), Q12 (2), BTH (18), PNH (12), GVA (10), TĐU (21), BCH (3), CCH (12), NBE (2)
CÁ NHÂN
Nam:
11t: 1.Nguyễn Minh Nhật Quang Q01, 2.Nguyễn Đình Hưng Q01, 3.Nguyễn Phạm Minh Trí Q05;
13t:
1.Nguyễn Quốc Duy Q05, 2.Phùng Thanh Vinh Q01, 3.Lê Anh Minh GVA;
15t:
1.Trần Thanh Tân TĐU, 2.Nguyễn Văn Quang Huy Q10, 3.Trần Nguyễn Thế Toàn Q05.
Nữ:
11t: 1.Võ Thị Thu Hằng CCH, 2.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 3.Chu Kim Phượng Q03;
13t:
1.Cao Phương Thanh Q01, 2.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 3.Nguyễn Minh Trang Q01;
15t:
1.Phan Quỳnh Như Q03, 2.Đàm Thị Ngọc Phượng Q01, 3.Lương Thị Phương Ngọc Q04.
ĐỒNG ĐỘI
Nam:
11t: 1.Q01/ Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Đình Hưng; 2.Q05/ Nguyễn Phạm Minh Trí, Từ Vĩnh Tiến; 3.Q04/ Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Thành Thiệp;
13t:
1.GVA/ Lê Anh Minh, Tăng Minh Triết; 2.Q05/ Nguyễn Quốc Duy, Đặng Gia Dương; 3.Q03/ Nguyễn Quốc Trung, Phan Thanh Bình;
15t:
1.TĐU/ Trần Thanh Tân, Nguyễn Quang Long; 2.Q05/ Trần Nguyễn Thế Toàn, Tăng Quang Minh; 3.Q07/ Lương Đức Vũ Phương, Võ Quang Minh.
Nữ:
11t: 1.CCH/ Võ Thị Thu Hằng, Lê Thị Mỹ Duyên; 2.Q03/ Chu Kim Phượng, Hồ Liễu Anh Thư; 3.Q05/ Huỳnh Thị Thanh Thùy, Trương Trần Loan Ngọc;
13t:
1.Q01/ Cao Phương Thanh, Nguyễn Minh Trang; 2.TĐU/ Nguyễn Thị Nhật Thực, Trần Ngọc Thủy Tiên; 3.Q03/ Nguyễn Thùy Vy, Trần Thị Quỳnh Anh;
15t:
1.Q01/ Đàm Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Nguyệt Ánh; 2.Q03/ Phan Quỳnh Như, Tô Minh Ngọc; 3.PNH/ Huỳnh Thảo Nguyên, Trần Mỹ Tiên.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận 1, 2.Quận Thủ Đức, 3.Huyện Củ Chi

14. CỜ TƯỚNG A2
13~21/ 10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP; 130VĐV: Q01 (21), Q03 (3), Q04 (10), Q05 (19), Q06 (4), Q08 (4), Q10 (7), Q11 (5), BTH (13), TBI (3), PNH (1), GVA (10), TĐU (16), BCH (3), BN (11)
CÁ NHÂN
Nam: 1.Nguyễn Hoàng Lâm TĐU, 2.Lâm Kim Vân Q06, 3.Trần Đăng Quang Q01, 4.Nguyễn Bá Đạt Q01, 5.Trần Quốc Việt Q08, 6.Hà Thật Quyền Q11, 7.Tô Thiên Tường TĐU, 8.Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q03, 9.Nguyễn Hữu Hùng TĐU, 10.Trần Chánh Tâm Q03, 11.Diệp Doanh Khai Q05, 12.Lê Văn Bình Q01, 13.Mong Nhi Q05, 14.Hứa Quang Minh Q04, 15.Phan Tri Châu Q08, 16.Nguyễn Anh Hoàng Q04, 17.Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Q03, 18.Lê Phan Trọng Tín BTH, 19.Hồ Minh Quốc Q11, 20.Đặng Văn Hiền BTH.
Nữ: 1.Hoàng Hải Bình Q01, 2.Đàm Thị Thùy Dung TĐU, 3.Cao Phương Thanh Q01, 4.Trần Thị Ngọc Thơ BTH, 5.Lý Thanh Phương Q01, 6.Hoàng Vũ Thường Q01, 7.Trần Thùy Trang TĐU, 8.Đoàn Thị Anh Vũ Q01, 9.Nguyễn Ngọc Dung Q04, 10.Nguyễn Thị Phương Vy TĐU, 11.Nguyễn Bá Minh Hà BTH, 12.Hà Phạm Đoan Trang Q01, 13.Lương Thị Phương Ngọc Q04, 14.Trần Ngọc Thủy Tiên TĐU, 15.Huỳnh Thị Thanh Thùy Q05, 16.Lê Kiết Trinh Q05, 17.Ngô Thị Thu Nga Q05, 18.Hoàng Kim Cương Q01, 19.Nguyễn Thị Nhật Thực TĐU, 20.Lương Thị Phương Dung Q04.
ĐỒNG ĐỘI
Nam: 1.TĐU/ Nguyễn Hoàng Lâm, Tô Thiên Tường, Nguyễn Hữu Hùng; 2.Q01/ Trần Đăng Quang, Nguyễn Bá Đạt, Lê Văn Bình; 3.Q03/ Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Trần Chánh Tâm, Trịnh Quốc Trọng Nghĩa.
Nữ: 1.Q01/ Hoàng Hải Bình, Cao Phương Thanh, Lý Thanh Phương; 2.TĐU/ Đàm Thị Thùy Dung, Trần Thùy Trang, Nguyễn Thị Phương Vy; 3.Q04/ Nguyễn Ngọc Dung, Lương Thị Phương Ngọc, Lương Thị Phương Dung.
TOÀN ĐOÀN: 1.Quận Thủ Đức, 2.Quận 1, 3.Quận 4

Giải cờ Tướng năng khiếu thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại Nhà thiếu nhi thành phố từ ngày 28/5 đến 31/5/2010 gồm hai thể loại thi đấu: cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh. Đây là giải tổ chức hằng năm, kiểm tra lực lượng năng khiếu bộ môn cờ tướng, phát hiện những tài năng mới cung cấp cho lực lượng đội tuyển thành phố, tạo điều kiện cho các VĐV nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị thi đấu giải trẻ toàn quốc 2010 với thành phần VĐV tham dự có độ tuổi từ 15 trở xuống.
Xem thêm tin